Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår G. Testa och utforska!

Under detta spår kommer du ges möjlighet till att lämna stolen för en stund och få chansen att testa på och utforska olika arbetsmetoder, tekniker och tankesätt. Tillsammans med andra besökare möter du våra största samhällsutmaningar samtidigt som du lär dig en metodik som kan återanvändas när du kommit hem.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • G1. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (del 1)

  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

  Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • G2. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (del 2)

  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

  Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Torsdag 24 maj 14:00 -14:45

 • G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

  SKL kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Resultat från liknade kartläggning i Danmark visar att vissa förhållanden i organisationskulturen främjar innovationer. På seminariet får du göra en självskattning utifrån din arbetsplats. Vi jämför resultatet med Danmark och Norge och diskuterar utveckling mot en ännu mer innovativ organisationskultur.

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL och Peter Berggren, Göteborgs Stad

Torsdag 24 maj 14:55 -15:40

 • G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

  Den 1 september finns en ny myndighet med uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten är efterfrågad av många och det finns höga förhoppningar om vad ska göras. Vilka är framgångsfaktorerna för myndigheten under åren 2019 – 2021? Vad är viktigt för er organisations utveckling? Ta chansen att bidra till arbetet att skapa den nya myndigheten.

  Medverkande: Bengt Kjellson och Sofie Arvidsson, organisationskommittén

Fredag 25 maj 09:45 -10:30

 • G5. Att leda för utveckling – med invånaren som medskapare

  SKL:s Innovationsguiden delar med sig av sina bästa tips för att du som ledare ska bli en möjliggörare för utveckling och innovation i er verksamhet. Vi bekantar oss med arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess där man utgår från invånarnas behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Vi provar också på några av Innovationsguidens metoder och verktyg.

  Medverkande: Sara Tunheden och Ulrika Lundin från Innovationsguiden

Fredag 25 maj 11.00-11:45

 • G6. Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga

  Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen. Ta del av detta nya arbetssätt samt bidra till att förbättra villkoren för nyanlända barn och unga.

  Medverkande: Förnyelselabbet, Pia McAleenan SVID

Fredag 25 maj 12:45-13:30

 • G7. Spridningslabbet - spridningsmodell för innovationer i det offentliga

  Måste varje offentlig verksamhet uppfinna nya metoder, tjänster och arbetssätt själv? Svaret är nej. Spridningslabbet skapar sätt att sprida innovationer från en kommun, myndighet eller vårdinstitution, till en annan. I labbet överförs innovation i arbetssätt för socialtjänsten Angered, med stor effekt på försörjningsstöd och kostnader. Målet är en beprövad spridningsmodell och en digital flerstegsguide. Ta del av lärdomar och prova på några metoder.

  Medverkande: Christina Y Karlsson, Angereds kommun; Leif Denti, Göteborgs Universitet och Martin Kreuger , Kreuger Media

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!