Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov. Effektivare arbetssätt bör skapas och kostnaderna minskas. Under detta spår kommer vi att fördjupa oss i initiativ för att skapa framtidens skola, vård och omsorg. Vi kommer också höra röster från politiker och tjänstemän om hur de ser på utvecklingen och hur vi skapar en smartare välfärd.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

Torsdag 24 maj 11:55 -12:40

 • F2. Automatisera mera!

  Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Behovet av att hitta smartare sätt att lösa uppgifterna på är stort. Det är hög tid att automatisera det som kan utföras lika bra eller bättre med digital teknik. Studier pekar på att uppemot 50 % av de arbetsuppgifter människor har idag skulle kunna automatiseras de närmaste decennierna.

  Medverkande: Malin Annergård Analytiker SKL Trelleborg, Kungsbacka, företag, RPA  

Torsdag 24 maj 14:00 -14:45

Torsdag 24 maj 14:55 -15:40

 • F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

  I oktober beslutade regeringen om Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi. Till strategin ska nu en handlingsplan tas fram. Arbetet leds av SKL, i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

  Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplanen SKL; Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering SKL; Carl Heath, Senior Researcher RISE

Fredag 25 maj 09:45 -10:30

Fredag 25 maj 11:00 -11:45

 • F6. Vision e-hälsa 2025 – modell för samverkan inom andra välfärdsområden?

  SKL och regeringen har enats om en vision för digitaliseringen av sjukvården och socialtjänsten. Samarbetet innehåller gemensamma målsättningar, ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen, en gemensam styr- och samverkansorganisation samt årliga genomförandeplaner.

  Medverkande: Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

Fredag 25 maj 12:45 -13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!