Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår E. Det offentliga rummet

Människors vanor, beteenden och förväntningar förändras i en digital värld och det påverkar offentlig verksamhet. Invånare, föreningar, företag, akademi, med flera kan bli medskapare till offentlig service. Här visar vi goda exempel som gjorts, men fördjupar oss också i modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra olikheter när vi strävar åt samma mål.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling

  I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar, är städernas attraktivitet som miljöer för lärande, innovation och affärsverksamhet viktiga parametrar för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom åtgärder som riktar sig mot energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom digitaliseringens möjligheter finns stora förväntningar som IRIS- projektet kommer att adressera.

  Medverkande: Eva Pavic, Johanneberg Science Park

Torsdag 24 maj 11:55 -12:40

 • E2. Innovationsbarometern: Hur kan man mäta innovation i Offentlig sektor?

  SKL kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Lyssna till exempel och lärdomar från liknande kartläggningar i våra grannländer Danmark och Norge. Vad främjar innovation i våra verksamheter och vilka nyckeltal är viktiga att följa? Kanske blir det även en smygtitt på den mätning som finns ute hos myndigheter och offentliga arbetsställen just nu

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL; Peter Berggren, Göteborgs Stad; Une Tangen, Kommunsektorens organisasjon i Norge

Torsdag 24 maj 14:00 - 14:45

Torsdag 24 maj 14:55 - 15:40

Fredag 25 maj 09:45 - 10:30

 • E5. Mer och smartare data för att analysera mer och smartare

  I det här passet får du tips om hur du kan förstå och använda din och din organisations data bättre och hitta nya sätt att omsätta data i tjänster och produkter som stärker samhället. Experience Community Data Lab Kronoparken syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data, med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad.

  Medverkande: Petter Falk, RISE Service Labs

Fredag 25 maj 11:00 - 11:45

 • E6. Dela med dig!
  – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

  Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

  Medverkande: Stefan Lydén, utvecklingsledare Demokrati, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad; Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg

Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

 • E7. Demokratisera digitaliseringen i praktiken

  Digital kompetens och tillgänglighet är avgörande idag för att delta i samhället. Hur säkerställer vi att alla får likvärdiga möjligheter till digital delaktighet när allt fler av samhällets tjänster och funktioner digitaliseras? Här beskriver olika aktörer sina verktyg och samverkansmodeller för digital delaktighet – praktiska exempel på vad som kan göras för att demokratisera digitaliseringen i praktiken.

  Medverkande: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings Universitet; Danny Aerts, VD Internetstiftelsen; Terese Raymond, projektkoordinator DIGIDEL; Anette Eliasson, chef Göteborgs stadsbibliotek; Anders Nordh, Projektledare SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!