Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

D. Samverka och dela merOffentliga Rummet 2017

Seminarierna är indelade i sju temaspår om löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg.

Onsdag 31 maj 11.00 -11.45

 • D1. Nya möjligheter för gemensam digital utveckling

  Ökad samverkan och gemensamma digitala lösningar är avgörande för att offentlig sektor ska kunna hantera kommande utmaningar. SKL har därför förvärvat Inera AB. Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Under seminariet får ni veta mer om SKL:s och Ineras roll i att koordinera kommunernas, landstingens och regionernas utvecklings- och digitaliseringsarbete.

  Medverkande: Sofie Zetterström, vice vd Inera AB. Åsa Zetterberg, Sektionschef SKL
  Presentation: Nya möjligheter för gemensam digital utveckling (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • D4. Hjulen rullar… men rälsen måste byggas

  Utveckling kan gå olika vägar: Den kan börja i något lokalt som utmanar det gemensamma och kanske så småningom bygger en nationell infrastruktur, rälsen. Den kan gå åt andra hållet, först byggs rälsen som skapar förutsättningarna för olika lösningar och innovation på lokal nivå. Det som behövs är en kombination. I pass D3 visades att kommuner sätter hjulen i rullning genom innovation men rälsen måste byggas av staten så hjulen får en riktning.

  Medverkande: Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, LantmäterietPresentation: Hjulen rullar… men rälsen måste byggas (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

Torsdag 1 juni 09.45 - 10.30

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

Torsdag 1 juni 12.45 - 13.30

 • D7. Hög tid för mer öppna data

  Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande och öppna data från statliga myndigheter. SKL har ett kongressuppdrag att främja fler kommuner, landsting och regioner att publicera mer öppna data.
  Här möter du Sanja Halling som leder arbete på Riksarkivet och Anders Nordh, programansvarig för öppna data på SKL i ett samtal om hur vi kan samverka för att främja öppna data inom offentlig sektor.


  Medverkande: Sanja Halling, Riksarkivet och Anders Nordh, SKLPresentation: Hög tid för mer öppna data (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!