Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

Torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • D2. Ny lag om webbtillgänglighet
  – hur förbereder vi oss?

  Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (baserad på EU:s webbdirektiv) börjar gälla den 23 september 2018. Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se, berättar vad de nya lagkraven innebär och ger konkreta tips på hur vi bäst anpassar offentliga webbplatser för ökad tillgänglighet.

  Medverkande: Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se

Torsdag 24 maj 14:00 - 14:45

 • D3. En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

  Denna vägledning har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu tydligare peka ut lösningar där it-arkitekturer och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

  Medverkande: Johan Bålman, eSam och Advokat Per Furberg

Torsdag 24 maj 14:55 - 15:40

 • D4. Mina meddelanden och Säker digital kommunikation - så hänger det ihop!

  Sverige behöver bättre förutsättningar för att utbyta känslig information digitalt på ett enkelt och säkert sätt; Mina meddelanden löser inte alla kommunikationsbehov. Därför har vi startat samarbetsprojektet Säker digital kommunikation mellan kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter med SKL/Inera som projektägare. 

  Medverkande: Rutger Langland, verksamhetsutvecklare, Kundmötesavdelningen, Skatteverket; Malin Domeij, projektledare för Säker digital kommunikation, Inera

Fredag 25 maj 09:45 - 10:30

 • D5. Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in

  Nu finns nya svenska kvalitetsmärkta e-legitimationer och den 29 september smäller det! Då måste era e-tjänster även tillåta utländska e-legitimationer. Vi berättar om hur ni klarar eIDAS-förordningens lagkrav om elektronisk identifiering. Juridiskt, tekniskt och i verksamheten.

  Medverkande: Eva Sartorius och Roger Fagerud E-legitimationsnämnden

Fredag 25 maj 11:00 - 11:45

 • D6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och de flesta organisationer har arbetat intensivt för att hinna anpassa sig. Men dataskyddsarbetet ska vara en integrerad del av alla offentliga organisationer även efter detta datum. Vid seminariet ges en överblick över det stöd som finns med tonvikt på ledningens ansvar för verksamhetens dataskydd med start den 26 maj. 

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL; Pål Resare, förbundsjurist SKL; Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL; Emma Patel, kommunikatör SKL; Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL; Manólis Nymark, jurist Inera AB

Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

 • D7. Samverkan kring e-arkiv - lärdomar och framgångsfaktorer

  E-arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge hållbar informationshantering. Sveriges landsting/regioner och kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med att införa e-arkiv. Många upplever e-arkiv som en komplex och kostsam fråga, och söker samarbete med andra parter.

  Medverkande: Caspar Almalander, Nationell samordnare e-arkiv; Leif Sandberg, R7e-arkiv

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!