Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår C. Smakprov på framtiden

Invånarna förväntar sig att den offentliga sektorn ska vara modern, proaktiv och nyttja nutidens möjligheter. Offentliga organisationer behöver utmana sig själv och införa lösningar som svarar på förväntningarna samt öka takten i sin digitala transformation. I detta spår lyfter vi sju trender som kommer vara verktyg i den digitala transformationen. Detta är en framtidsspaning.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • C1. Drönare för samhällsnytta

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom obemannade farkoster och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av drönare och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att drönare redan har använts bland annat i räddningsarbete?

  Medverkande: Annika Hovberg, Norrköpings kommun; Anton Holmström, Skogsstyrelsen

Torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • C2. Blockchain – en disruptiv teknik för det offentliga

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom blockkedjan och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av blockkedjan och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att blockkedjan redan idag kan användas för att skapa och hantera digitala originaldokument?

  Medverkande: Karl Sandell, Försäkringskassan; Göran Almgren, Enigio Time

Torsdag 24 maj 14:00 - 14:45

 • C3. Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Internet of Things (IoT) och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av IoT och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att IoT redan idag kan användas för att främja folkhälsan genom luft- och vattenövervakning?

  Medverkande: Jin Moen, IoT Sverige; Lars Samuelsson, Göteborgs stad 

Torsdag 24 maj 14:55 - 15:40

 • C4. Virtuell verklighet i vardagen

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Virtual Reality / Augmented Reality och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av VR/AR och inspirerar genom konkreta exempel. Visste du att VR redan idag kan användas bland annat till att säkerställa kompetensen i specialiserad offentlig verksamhet?

  Medverkande: Niclas Johansson, VR Sverige, samt Ingrid Unden Lindehell, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Fredag 25 maj 09:45 - 10:30

 • C5. Roboten som berör

  Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Roboten ska hjälpa till med inlärning i alla former och språkträning för nyanlända elever, men att den också ska fungera som stöd för elever med autismdiagnoser.

  Medverkande: Preben Wiik, Furhat robotics

Fredag 25 maj 11:00 - 11:45

 • C6. Automatiserade fordon i lokal och regional miljö

  SKL har nyligen släppt en rapport som beskriver vilka möjligheter och utmaningar som automatiserade fordon skapar. I Göteborg arbetar de också med frågan och utreder hur den fysiska planeringen av staden kommer att påverkas när automatiserade fordon fyller stadens gator.

  Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson, Göteborgs stad

Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

 • C7. Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden

  Intresset för möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) har växt explosionsartat de senaste åren. Vi har bjudit in representanter för två exempel på användningsområden inom välfärden. Internationella engelska skolan i Stockholm använder ögon-scanning och AI för att upptäcka elever som är i riskzonen för dyslexi och Inera har utrett möjligheterna med AI och automatisering i första linjens vård.

  Medverkande: Simon Varley, rektor på internationella engelska skolan; Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic; Kristina Stensson Ljungdahl, utredare Inera

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!