Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

C. Förutsättningar för innovation

Hur blir vi bättre på innovation i den offentliga vardagen?
Vad menar vi med innovativt ledarskap och en innovativ organisation?
Hur blir vi modigare? Hur kan vi arbeta med innovationspartnerskap?
Vilka är exemplen på radikal förändring i offentlig verksamhet idag?
Kan vi hämta inspiration från andra branscher?

Onsdag 31 maj 11.00 -11.45

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

  • C4. Radikal förändring - framtidens skola

    Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag tänker om begreppet skola? Hur kan vi smartare dela resurser mellan skolor, kommuner, lärare och elever? Hur kan den administrativa bördan inom skolan lättas? Seminariet ger exempel på några av stegen på vägen mot framtidens skola.

    Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommunPresentation: Radikal förändring - framtidens skola (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 5, Svea

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

  • C6. Vad innebär självkörande fordon för det offentliga?

    Flera utredningar har påtalat att självkörande fordon kommer påverka samhällsplaneringen på ett märkbart sätt. Hittills har frågorna varit många och svaren få. Vilka fördelar och nackdelar finns med en automatisering och vilken roll ska det offentliga ta i utvecklingen? SKL och Göteborgs stad bjuder därför in till ett seminarium med omvärldsbevakning i frågan och erfarenheter från de försöksverksamheter som bedrivs i Göteborg.

    Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson Göteborgs stadLokal: Salong 5, Svea

Torsdag 1 juni 12.45 - 13.30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!