Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår B. Spridning och samverkan

Förändringsarbeten har bedrivits för att bygga bort hinder samt möjliggöra utveckling och produktivitet. Här ges även möjligheter att lärsa sig mer om samarbetsmöjligheter i den nya kommunallagen samt en djupdykning i några framgångssagor på Dela Digitalt.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • B1. SKL-koncernen kraftsamlar för att stödja kommuner och landsting/regioner i digitaliseringsarbetet

  Digitalisering är en avgörande förändringsfaktor för att effektivisera verksamheterna för att klara kommande utmaningar och leva upp till invånarnas förväntningar. SKL, tillsammans med SKL-bolagen Inera och Kommentus, mobiliserar nu för att stödja i denna utveckling.

  Medverkande: Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus samt Sofie Zetterström, vice vd Inera

Torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • B2. Guldlänken 2018 - lär känna finalisterna inför röstning

  Träffa årets tre finalister i Guldlänken. Under dagen är du med och röstar fram den av de tre som som ska vinna utmärkelsen för den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Fokus i årets Guldlänken är på lösningar med påvisad effekt som upplevs av medborgare, invånare eller medarbetare och som har potential att skalas upp och spridas. Ta chansen att få veta mer om vad de gjort för att hamna i final, och passa på att rösta på din favorit som kan skapa ringar på vattnet i hela det offentliga Sverige.

  Medverkande: Pristagare Guldlänken

Torsdag 24 maj 14:00 - 14:45

 • B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete. Bengt berättar om kommitténs arbete, bl a vad gäller verksamhetens inriktning, prioriteringar och de kompetenser som myndigheten bör ha. Följ hur den nya myndigheten växer fram!

  Medverkande: Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

Torsdag 24 maj 14:55 - 15:40

 • B4. Dela Digitalt – oändlig nytta av att återanvända, samverka och utbyta erfarenheter

  Efter två och ett halvt år är det flera tusen som använder Dela Digitalt. Vi berättar hur olika organisationer och användare använder Dela Digitalt i sitt verksamhetsutvecklingsarbete och om dess framtid. Diskussion om funktioner och aktiviteter för att fler ska dela mer, samt hur offentlig sektor genom crowd-sourcing och bred förankring kan samverka kring utvecklingsinitiativ. Tillsammans kan vi göra mer!

  Medverkande: Johan Kjernald, projektledare Dela Digitalt, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Anna Pegelow, ansvarig för Dela Digitalt, SKL

Fredag 25 maj 09:45 - 10:30

 • B5. EU:s digitala inre marknad

  Vi fördjupar oss i arbetet kring EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

  Medverkande: Jörgen Gren, kabinettsekreterare EU-kommissionen

Fredag 25 maj 11:00 - 11:45

Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

 • B7. Initiativ för en smartare välfärd

  Vi bjuder på en kavalkad av viktiga initiativ för en smartare välfärd. I rask takt kommer projektledare från SKL att beskriva sina arbeten och nästa steg i utvecklingen. Vill ni veta mer om, och lära av, initiativen då har ni hamnat rätt!

  Medverkande: Projektledare från SKL: Anna Johansson, Daniel Antonsson, Johanna Karlén

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!