Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 11 maj 2017

B. Kompetens och förändringsledning

Hur blir vi bättre på att genomföra förändring, på riktigt?
Hur kan vi arbeta med jämställdhet, mångfald och annat för fler perspektiv på verksamhetsutvecklingen? Hur öppnar vi för många olika perspektiv på verksamhetsutveckling? Hur utvecklar vi en modig och förändringsbenägen organisationskultur? Utvärderar vi för mycket eller för litet? Mäter vi på rätt sätt? Hur arbetar vi långsiktigt med kompetensförsörjningen?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • B1. LEDA för smartare välfärd

  Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och i Mittköpings innehåll.

  Medverkande: Joakim Jardenberg, Carly Evaeus, Maria Gill och Johanna Karlén från SKL tillsammans med företrädare från LEDA-kommunerna. Presentation: LEDA för smartare väfärd (PDF, nytt fönster)

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

 • B2. Juridik för en digitalt samverkande förvaltning

  Regeringen har gett en utredare i uppdrag att ta ett samlat juridiskt grepp på digitaliseringen av offentlig förvaltning. Hur hittar vi regleringsmässiga lösningar som möjliggör ökad takt i digitaliseringen med myndighetssamverkan i fokus? Under seminariet får du inblick i pågående kartläggning av reglering som i onödan försvårar digital utveckling och möjlighet att diskutera rättsliga problem och lämna förslag till lösningar.

  Medverkande: Ingela Alverfors, utredningssekreterare och Sara Markstedt, utredningssekreterare, Digitaliseringsrättsutredningen (Fi 2016:13)Presentation: Juridik för en digitalt samverkande förvaltning (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 2, Saga

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

  Är du är nyfiken på hur man får en organisation att bryta avdelningsgränserna och börja arbeta gränsöverskridande med fokus på användaren? UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts, vad ställs det för krav på ledarskapet och hur kan man arbeta med ständig utveckling är några av frågorna som kommer att beröras.

  Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på URPresentation: Användarna kräver smartare och snabbare organisationer (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 2, Saga

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • B4. Mätning som verksamhetshot

  ”För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet. Men vad mäter vi, hur mäter vi och hur påverkar det verksamheten?

  Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson.Lokal: Salong 2, Saga

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

Torsdag 1 juni 11.00-11.45

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!