Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 8 mars 2018

Spår A. Ledarskap och förändring

Undrar du över vilket ledarskap som krävs i framtidens offentliga organisationer? I detta spår visar vi på hur du kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning och hur du ser till att rätt kompetens finns i organisationen.Hur blir vi bättre på att skapa effekter av digital initiativ och investeringar?

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • A1. Hur kan vi tänka nytt och framtidssäkra en modern offentlig förvaltning?

  Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hittintills?

  Medverkande: Katarina von Goës, kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar

Torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • A2. Regeringens satsningar 2018 och OECD-rapport om datadriven offentlig sektor i Sverige

  Civilminister Ardalan Shekarabi ansvarar för övergripande frågor om digitalisering av offentlig förvaltning. Vi berättar om regeringens satsning på området och den tydliga ambitionen att öka takten i moderniseringen av offentliga verksamheter. OECD genomförde under hösten en översyn av den datadrivna förvaltningen i Sverige. Här presenteras OECD:s rapport och dess rekommendationer om hur vi kan fortsätta bygga ett smartare Sverige.

  Medverkande: Anders X Nyström, tf enhetschef Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet

Torsdag 24 maj 14:00 -14:45

 • A3. Hur leder man för en smartare välfärd?

  Ledarskap för en smartare välfärd kräver mod och välgrundande beslut. Hur driver man digitaliseringsfrågor i en föränderlig omvärld? Hur kan man identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen? Hur hanterar man som ledare de frågor som uppkommer? Hör två ledare berätta om sina arbeten och upplevelser.

  Medverkande: Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör, Kungsbacka och Anders Jarlborg, verksamhetschef för Medicinsk administration på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Torsdag 24 maj 14:55 -15:40

 • A4. Trendspaning - eller när du inte behöver en snabbare häst

  Vilka är framtidens behov och utmaningar? Hur kan vi bäst utveckla vår service och våra tjänster så att de inte är passé redan när de lanseras? En trend börjar ofta med en tanke, en idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor. Genom systematisk omvärldsbevakning och trendspaning skapar vi bra planeringsunderlag där vi kan fatta beslut utifrån människors behov, nu och i framtiden.

  Medverkande: Christina Ceder, Göteborgs Stad, Konsument- och Medborgarservice

Fredag 25 maj 09:45 -10:30

 • A5. Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering?

  Digitaliseringen har antagit ett antal olika skepnader genom åren. Senare tid har medfört ett skifte från automatisering till en radikal omstrukturering av värdekedjor och verksamhetslogik. Seminariet fokuserar på ett antal exempel från privat sektor som innehåller värdefulla insikter som kan överföras till det offentliga. Seminariet utgår från forskning bedriven vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

Fredag 25 maj 11:00 -11:45

 • A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

  Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

 • A7. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)

  Under 2017 seglade informationssäkerhet upp som ett område som alla diskuterade. Det blev även tydligt att detta inte är ett område som ska hänvisas till IT-avdelning utan att det är en ledningsfråga. Svaret på hur offentliga organisationer ska arbeta med området stavas LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet. Men hur ska detta införas i praktiken? MSB presenterar sitt nya stöd för att införa ett Ledningssystem för Informationssäkerhet och ger konkreta tips på hur det ska sammanfogas med andra ledningssystem.

  Medverkande: Margareta Palmqvist, Enhetschef, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!