Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

A. Att möta samhällsutmaningar

Hur klarar vi samhällsutmaningarna för olika sektorer?
Hur blir vi bättre på omvärldsbevakning, att lära oss av andras erfarenheter? Hur vårdar och stärker vi förtroendet för det offentliga?
Vad ska det offentliga göra och vad ska andra göra? Hur möter vi stigande förväntningar i en digital värld? Hur arbetar vi med dessa frågor i våra visioner och strategier?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

  • A5. Vägen till en innovativ organisation

    Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av Stockholms läns landstings kärnverksamheter ska bli framgångsrik. Innovationsarbetet syftar till att utveckla nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare – här får du höra om SLL:s resa och höra på goda exempel som inspirerar till medveten innovation.

    Medverkande: Annette Alkebo, Projektledare Strateg, tf Innovationschef, SLL Forskning och innovationPresentation: Vägen till en innovativ organisation (PDF, nytt fönster)Video: Vägen till en innovativ organisationLokal: Salong 1, Folkan

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

Torsdag 1 juni 12.45 - 13.30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!