Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 4 april 2017

Temaspår på Offentliga Rummet

Seminarierna sker i sju spår som fokuserar på olika områden som är viktiga för den offentliga verksamhetsutvecklingen i ett digitalt samhälle - allt från förändringsledning till grundläggande förutsättningar. Du kan välja att följa ett temaspår, eller växla fritt mellan olika spår, från pass till pass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg.

A. Att möta samhällsutmaningarna

 • Hur klarar vi samhällsutmaningarna för olika sektorer?
 • Hur blir vi bättre på omvärldsbevakning, att lära oss av andras erfarenheter?
 • Hur vårdar och stärker vi förtroendet för det offentliga?
 • Vad ska det offentliga göra och vad ska andra göra?
 • Hur möter vi stigande förväntningar i en digital värld?
 • Hur arbetar vi med dessa frågor i våra visioner och strategier?

Seminarier spår A

B. Kompetens och förändringsledning

 • Hur blir vi bättre på att genomföra förändring, på riktigt?
 • Hur kan vi arbeta med jämställdhet, mångfald och annat för fler perspektiv på verksamhetsutvecklingen?
 • Hur öppnar vi för många olika perspektiv på verksamhetsutveckling?
 • Hur utvecklar vi en modig och förändringsbenägen organisationskultur?
 • Utvärderar vi för mycket eller för litet? Mäter vi på rätt sätt?
 • Hur arbetar vi långsiktigt med kompetensförsörjningen?

Seminarier spår B

C. Förutsättningar för innovation

 • Hur blir vi bättre på innovation i den offentliga vardagen?
 • Vad menar vi med innovativt ledarskap och en innovativ organisation?
 • Hur blir vi modigare?
 • Hur kan vi arbeta med innovationspartnerskap?
 • Vilka är exemplen på radikal förändring i offentlig verksamhet idag?
 • Kan vi hämta inspiration från andra branscher?

Seminarier spår C

D. Samverka och dela mer

 • Nationella och regionala samverkansinitiativ
 • Måste alla uppfinna samma hjul?
 • Vilka fungerande former för spridningslogik har vi och vad behöver förändras?
 • Vad ska vara lika/gemensamt och vad ska vara olika/decentraliserat?
 • Vilka effekter kan vi nu se av öppna data?

Seminarier spår D

E. Gemensamma förutsättningar

 • Öppen data – öppna värdekedjor
 • När har vi riktigt bra informationsinfrastrukturer?
 • Hur kan vi arbeta effektivare med gemensamma standarder?
 • Juridiken som hinder och möjliggörare
 • Aktuella steg inom informationssäkerhet och arkitektur

Seminarier spår E

F. Digitalt liv och arbete

 • Hur förändras människors vanor, beteenden och förväntningar i en digital värld och hur påverkar offentlig verksamhetsutveckling?
 • Hur hanterar vi utmaningarna när det gäller digital delaktighet?
 • Hur ser dagens och morgondagens behov ut och hur arbetar vi på allvar med behovsdriven utveckling.
 • Vilka är styrkorna och möjligheterna? Vilka är svagheterna och hoten?

Seminarier spår F

G. Utmana hinder och se möjligheter!

 • Vad skulle du vilja göra som du inte kan eller får?
 • Hur har andra gjort för att hantera juridiska utmaningar?
 • Hur har andra gjort för att hantera utmaningar inom upphandling?
 • Hur har andra gjort för att hantera andra vanliga utmaningar inom digitaliseringen?
 • Måste vi göra det vi gör eller kan vi låta bli?
 • Varför blir goda idéer liggande utan att implementeras?
 • Vilka är minorna vi ofta går på? Hur arbetar vi med minröjning?

Seminarier spår G

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!