Publicerad: 1 mars 2018

C7. Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden

Intresset för möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) har växt explosionsartat de senaste åren. Vi har bjudit in representanter för två exempel på användningsområden inom välfärden. Internationella engelska skolan i Stockholm använder ögon-scanning och AI för att upptäcka elever som är i riskzonen för dyslexi och Inera har utrett möjligheterna med AI och automatisering i första linjens vård.

Medverkande: Simon Varley, rektor på internationella engelska skolan; Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic; Kristina Stensson Ljungdahl, utredare Inera

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj, 12:45-13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!