Publicerad: 20 mars 2018

F6. Vision e-hälsa 2025 – modell för samverkan inom andra välfärdsområden?

SKL och regeringen har enats om en vision för digitaliseringen av sjukvården och socialtjänsten. Samarbetet innehåller gemensamma målsättningar, ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen, en gemensam styr- och samverkansorganisation samt årliga genomförandeplaner.

Hur gick det till att etablera samverkan? Vilka är framgångsfaktorerna och erfarenheterna? Hur kan samarbetet tjäna som vägledning för kraftsamling inom andra välfärdsområden?

Medverkande: Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 11:00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!