Publicerad: 21 februari 2018

D6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och de flesta organisationer har arbetat intensivt för att hinna anpassa sig. Men dataskyddsarbetet ska vara en integrerad del av alla offentliga organisationer även efter detta datum. Vid seminariet ges en överblick över det stöd som finns med tonvikt på ledningens ansvar för verksamhetens dataskydd med start den 26 maj. 

Det nya regelverket skärper ansvaret för varje organisation att aktivt arbeta med dataskyddsfrågor från ett ledningsperspektiv. Kombinerat med risken att drabbas av de höga sanktionsavgifterna för dem som inte följer reglerna har många identifierat detta som en viktig arbetsuppgift under 2017 och 2018. Men hur arbetar man kontinuerligt, vad ställs för krav på ledningen och hur ska ansvarsfördelningen se ut mot dataskyddsombud och leverantörer?

SKL har under 2017-2018 arbetat gemensamt i ett team av flera kompetenser med att ta fram vägledningar, filmer och stöd till kommuner, landsting och regioner. Jurister, kommunikatör, informationssäkerhetsspecialister från Avdelningen för Digitalisering, Avdelningen för Juridik inom SKL, Inera AB, Kommentus AB har samarbetat inom tio prioriterade områden där material har levererats. Fokus har varit både att uppfylla kraven till den 25 maj och att se området på längre sikt.

Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL; Pål Resare, förbundsjurist SKL; Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL; Emma Patel, kommunikatör SKL; Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL; Manólis Nymark, jurist Inera AB

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 11:00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!