Publicerad: 21 februari 2018

A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

Johan Magnusson är docent och verksam vid Göteborgs universitet. Han är avdelningschef för Informatik vid Institutionen för Tillämpad IT, samt föreståndare för Centrum för Digital Innovation (SCDI) vid Göteborgs universitet. Johan är aktiv som forskare inom bl.a. digital förvaltning och digital innovation och arbetar med organisationer som Volvo Cars, SKF, Regeringskansliet, Skatteverket, Försäkringskassan mfl.

Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!