Publicerad: 23 februari 2018

F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

I oktober beslutade regeringen om Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi. Till strategin ska nu en handlingsplan tas fram. Arbetet leds av SKL, i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplanen SKL; Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering SKL; Carl Heath, Senior Researcher RISE

Lokal: Kommer sernare

Tid: 24 maj 14:55-15:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!