Publicerad: 5 april 2018

F3. OECD-studie av datadriven förvaltning

På inbjudan av regeringen genomförde OECD under senhösten 2017 en studie om hur vi kan ta tillfånga potentialen i en öppen och datadriven förvaltning i Sverige.

I arbetet med studien träffade representanter för OECD olika offentliga aktörer för att ta del av deras arbete. Här berättar OECD om bakgrunden till granskningen och preliminära slutsatser inför kommande rapport i slutet av maj. Du får också veta mer om pågående arbete med ”Recommendation on enhanced data access and re-use” där man i mars genomförde en workshop med representanter för det svenska ekosystemet för öppna data och datadriven innovation.

Medverkande: Representanter från OECD

Lokal: kommer senare

Tid: 24 maj 14:00-14:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!