Publicerad: 5 april 2018

D3. En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

Denna vägledning har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu tydligare peka ut lösningar där arkitekturer och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

Vägledningen är ett måste för de jurister, arkitektur och verksamhetsutvecklare m.fl. som är i färd med att ta fram och etablera nya digitala tjänster där såväl användares som myndigheters intressen och behov av enkelhet, säkerhet och trygghet tas tillvara på ett juridiskt fungerande sätt.

Medverkande: Johan Bålman, eSam och Advokat Per Furberg

Lokal: Kommer senare

Tid: Torsdag 24 maj 14:00 - 14:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!