Publicerad: 20 mars 2018

F2. Automatisera mera!

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Behovet av att hitta smartare sätt att lösa uppgifterna på är stort. Det är hög tid att automatisera det som kan utföras lika bra eller bättre med digital teknik. Studier pekar på att uppemot 50 % av de arbetsuppgifter människor har idag skulle kunna automatiseras de närmaste decennierna.

Vad säger studierna om det arbete som utförs i kommuner, landsting och regioner? Var ska man börja? Och vad behövs för att lyckas med omställningen?

Medverkande: Malin Annergård Analytiker SKL Trelleborg, Kungsbacka, företag, RPA  

Lokal: Kommer senare

Tid: 24 maj 11:55-12:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!