Publicerad: 5 april 2018

F1. Det politiska ledarskapet för en smartare välfärd

För att klara digitaliseringen i offentlig sektor krävs ett modigt politiskt ledarskap. Mod att fatta snabba och framsynta beslut, mod att ta beslut även om inte alla fakta finns och mod att våga ändra ett taget beslut när förutsättningarna ändras. Här berättar politiker om sin roll och hur de kan leda för en smartare välfärd.

Medverkande: Carl Heath leder ett samtal med inbjudna politiker 

Lokal: Kommer senare

Tid: Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!