Publicerad: 21 februari 2018

E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling

I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar, är städernas attraktivitet som miljöer för lärande, innovation och affärsverksamhet viktiga parametrar för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom åtgärder som riktar sig mot energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom digitaliseringens möjligheter finns stora förväntningar som IRIS- projektet kommer att adressera.

IRIS är ett EU-projekt inom Horizon2020 och har totalt 43 parter i åtta europeiska länder. Utrecht stad i Holland är projektägare, Göteborg och Nice, Frankrike, är parterstäder. Städerna kallas för Lighthouse städer då de ska föregå som goda exempel för andra städer och aktörer att lära sig av. Göteborgs stad och Johanneberg Science Park deltar med sju övriga aktörer i Göteborg för att utveckla lösningar inom digitalisering, delande av öppna data mellan städer, medborgengagemang, energi- och mobilitetslösningar.

Medverkande: Eva Pavic, Johanneberg Science Park

Lokal: Kommer senare

Tid: 24 maj 11:00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!