Publicerad: 19 juni 2017

B7. Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering?

Den digitala utvecklingen är avgörande för samhället. Många kommuner och andra aktörer har ambitiösa digitaliseringsstrategier, e-tjänster och/eller bredbandsmål. Forskningsinstitutet RISE Acreo har på uppdrag av olika aktörer genom åren genomfört flera studier av den samhällsekonomiska betydelsen av bredband och e-tjänster och ger här exempel på hur dessa analyser kan genomföras.

Medverkande: Håkan Cavenius och Marco Forzati, RISE Acreo

Presentation: Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering? (PDF, nytt fönster)

Lokal: Salong 2, Saga

För att bättre förstå, kvantifiera och följa upp själva nyttan och effekterna av ovanstående initiativ så kan man med hjälp av olika metoder analysera detta. Det kan vara effekter som t ex är monetära, sociala eller har påverkan på vår miljö. En av de metoder vi använder är den så kallade SEROI-metoden, Social and Economic Return On Investment, som är en internationellt vedertagen metod att analysera och kvantifiera effekterna av olika insatser. På detta sätt kan man nå insikter om hur väl de olika investeringarna och insatserna inom digitaliseringsområdet bidrar till de mål man satt upp.

RISE Acreo har under de senaste tio åren arbetat med denna typ av analyser för såväl regioner, kommuner, landsting, operatörer och andra organisationer, såväl i Sverige som inom EU.

RISE Acreo

Medverkande

Håkan Cavenius och Marco Forzati, RISE Acreo

Presentation

Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering? (PDF, nytt fönster)

Lokal

Salong 2, Saga

Tid

1 juni 12.45-13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!