Publicerad: 19 maj 2017

F6. Vansbromodellen för integration – nu med digitalt stöd

Vansbromodellen för integration blivit allt mer känd. Med hjälp av en stark integrationsenhet har insatser koordinerats inom en mängd områden. Sedan i december har modellen också fått ett digitalt stöd som samlar information från många olika källor på en plats och på flera olika språk, som ger nyanlända hjälp att bygga sin CV och mycket annat. Både arbetsmodellen och det digitala stödet har börjat sprida sig. Kom, lär mer och inspireras!

Medverkande: Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, Mobilearn

Lokal: Glasblåsaren

Vansbros integrationsenhet, direkt under kommunledningen, arbetar framgångsrikt med koordinering av insatser för nyanlända inom en mängd områden. Här ingår bland annat tidig kompetensvalidering, genvägar mot arbetsmarknaden, snabb förberedande SFI, vägar in i föreningslivet, folkhälsofrågor, sommarkollo, bostadsförsörjning och mycket mer. Allt med syftet att skapa en väl fungerande integration som ger nyanlända möjlighet att stanna i kommunen.

Sedan i december arbetar man också med ett digitalt stöd för denna modell, Mobilearn. Stödet erbjuder nyanlända stöd i den egna integrationen och används som ett verktyg av både elever och lärare inom till exempelt SFI, samhällsorientering och andra integrationsfrämjande insatser. I detta pass får vi veta mer och inspireras av hur Vansbro implementerat sin integrationsmodell och hur man arbetar med det digitala stödet som erbjuder nyanlända en lättillgänglig och specialanpassad guide in i det svenska samhället.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt i mobiltelefonen och tillgodoser den nyanlände med viktig samhälls-och myndighetsinformation från våra tio största myndigheter, språkträning och dagsfärska nyheter på modersmålet. Här kan också nyanlända skapa sitt eget CV, snabbkartläggas och matchas mot jobb eller praktik med syfte att snabbare komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

I dag finns stödet på de vanligaste språken (arabiska, somaliska, engelska, svenska, persiska och tigrinja) för nyanlända i Sverige. Både arbetssätt och digitalt stöd sprids nu till andra delar av landet.

Medverkande

Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, Mobilearn

Lokal

Glasblåsaren

Tid

1 juni 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!