Publicerad: 28 juni 2017

F5. Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna

Efter att ha arbetat med både digital tillgång som infrastruktur under en lång period är Stockholms stad redo för nästa steg. Därför ville man undersöka möjligheterna att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna. En förstudie genomfördes som analyserade hur ett digitalt verktyg kunde bidra men även andra insatser som krävs. Föredraget fokuserar på digital kompetens, varför det är en viktig fråga och hur man kan göra för att stärka den.

Medverkande: Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, Governo

Presentation: Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna (PDF, nytt fönster)

Intervju: Intervju med Örjan Scheller på Offentliga Rummet 2017

Lokal: Glasblåsaren

Medverkande

Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, GovernoÖrjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, Governo

Presentation

Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna (PDF, nytt fönster)

Intervju med Örjan Scheller

Lokal

Glasblåsaren

Tid

1 juni 09.45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!