Publicerad: 7 juni 2017

C5. Radikal förändring, ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har uppmärksammats stort för sitt arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet. Kommunen tilldelades 2016 SKL:s Innovationspris och har öppnat sina dörrar för fler än 91 kommuner som vill veta mer om deras modell. Under seminariet får ni veta mer om vad som möjliggjort Trelleborgs förändringsresa och hur kommunen ser på sin fortsatta digitala utveckling.

Medverkande: Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommun

Presentationer: Tema digitalisering - Radikal förändring av ekonomiskt bistånd (PDF, nytt fönster)

Nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering i Trelleborg (PDF, nytt fönster)

Lokal: Salong 5, Svea

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har digitaliserat ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet. Istället för att medborgaren skickar in handlingar i ett system där handläggare sitter och bedömer rätten till bistånd genom att kontrollera kvitton och uttagsbesked så skriver den sökande in alla uppgifter i ett digitalt system. Idag får 97 % av de som ansöker beslut inom en arbetsdag vilket kan jämföras med att 80 % fick beslut inom 8 dagar innan förändringsresan påbörjades

Servicen till medborgare som söker försörjningsstöd har förbättrats genom kortare handläggningstider, men även tillgängligheten ökat då ansökan kan göras 24/7. Arbetsmarknadsförvaltningen har också förändrat tankesättet kring hanteringen av det ekonomiska biståndet. Istället för ett system uppbyggt på kontroll och misstro genom insamling och genomgång av kvitton, vilket försvårade servicen för de sökande, görs nu stickprovskontroller.

Medverkande

Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommun

Presentationer

Tema digitalisering - Radikal förändring av ekonomiskt bistånd (PDF, nytt fönster)

Nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering i Trelleborg (PDF, nytt fönster)

Lokal

Salong 5, Svea

Tid

1 juni 09.45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!