Publicerad: 2 juni 2017

E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

Det är en rejäl utmaning att kunna erbjuda glesbygden snabbt bredband för att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygdens ekonomi. För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, Bluecom

Presentation: Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbyg (PDF, nytt fönster)

Video: Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbyg

Lokal: Tunnbindaren

Frågan om hur vi ska kunna ge glesbygden tillgång till snabbt bredband återkommer ständigt i samband med möten med byföreningar i glesbebyggda områden. Oron är stor att kontakten med övriga samhället upphör och att stor otrygghet uppstår eftersom man i akuta situationer inte når den hjälp och service som behövs.

Leader är en utvecklingsmetod inom EU som innebär att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokalt ledd utveckling. Tillgång till snabbt och säkert bredband i någon form är en viktig del av leaderarbetet för att utveckla förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden.

Det är fortfarande vart tredje hushåll som saknar bredband med kapacitet om 100 Mbps eller högre enligt PTS senaste rapport. Detta drabbar främst människor och företag i glesbygd. Bredbandsutbyggnaden fortgår och staten bidrar ekonomiskt men det är en stor utmaning att nå Regeringens mål att 90 % av befolkningen ska erbjudas tillgång till snabbt bredband år 2020 och samtliga år 2025.

Regeringen och PTS har insett potentialen och är tydliga med att ett helt uppkopplat Sverige måste åstadkommas genom “en kombination av olika tekniker - fast och trådlösa”. Men finns tyvärr en misstro mot radiobaserade lösningar hos vissa aktörer och beställare.
Modern trådlös länkteknik kan idag erbjuda en kapacitet och tillgänglighet som mer än väl uppfyller de bredbandsmålen. Dessutom ofta till en lägre kostnad och med kortare leveranstid, året runt.

Air2Fibre är ett skalbart koncept för bredband till hushåll, stadsnät och byalag baserad på en kombination av fiber, Teracoms radiolänkstamnät för längre sträckor och kraftfulla trådlösa komponenter för accessnät. Det lämpar sig för både mer otillgängliga områden och kluster av fastigheter. Air2Fibre ger tids- och kostnadsfördelar jämfört med annan bredbandsutbyggnad.

Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger i arbetet med att nå de mest glesbebyggda områdena med snabbt bredband, hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

Medverkande

Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, BluecomSören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, Bluecom

Presentation

Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbyg (PDF, nytt fönster)

Video: Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbyg

Lokal

Tunnbindaren

Tid

31 maj 14.55-15:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!