Publicerad: 19 juni 2017

A3. Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som just nu är mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018. I detta seminarium möter du delegationens ordförande Laura Hartman.

Medverkande: Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi

Presentation: Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor (PDF, nytt fönster)

Video: Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

Lokal: Salong 1, Folkan

– Problemet idag är att professionerna inte upplever att de utnyttjar hela sin potential. Detaljstyrningen blir ett hinder för att utföra ett bra jobb. Det handlar om att gå från mätning för detaljstyrning till mätning för att följa och återföra kunskap till professionerna. Det är otroligt viktigt att de verksamheter som vi finansierar med våra skattepengar skapar värde för medborgare och där är medarbetares kompetens en avgörande förutsättning.

– Jag tror starkt på en forskningsbas som följer och utvärderar försöksverksamheter och tar fram vetenskapliga fakta om vad som fungerar. Förutsättningen för att det ska leda till riktig nytta är att vi sedan på ett effektivt sätt kan sprida forskningen så att den kommer till medarbetarnas kännedom så att de kan utveckla verksamheten, säger Laura Hartman.
Under seminariet får du del av vad delegationen kommit fram till så här långt och kan diskutera dessa frågor som är viktiga för utveckling och förtroende för alla delar av offentlig verksamhet.

Medverkande

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomiLaura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi

Presentation

Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor (PDF, nytt fönster)

Video

Lokal

Salong 1, Folkan

Tid

31 maj 14.00-14:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!