Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

Seminariepass 3

Onsdag 31 maj 14.00 - 14.45

 • A3. Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

  Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som just nu är mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018. I detta seminarium möter du delegationens ordförande Laura Hartman.

  Medverkande: Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomiPresentation: Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor (PDF, nytt fönster)Video: Tillitsbaserad styrning av offentlig sektorLokal: Salong 1, Folkan

 • B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

  Är du är nyfiken på hur man får en organisation att bryta avdelningsgränserna och börja arbeta gränsöverskridande med fokus på användaren? UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts, vad ställs det för krav på ledarskapet och hur kan man arbeta med ständig utveckling är några av frågorna som kommer att beröras.

  Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på URPresentation: Användarna kräver smartare och snabbare organisationer (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 2, Saga

 • C3. Digitala utmaningar för utbildningssektorn

  Med utgångspunkt i vad vi ser idag inom tillämpad forskning och utveckling blickar vi framåt. Seminariet syftar till att beskriva vilka utmaningar och vilken riktning utbildning, samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för skolan.

  Medverkande: Carl Heath, Head of ICT Learning, RISEPresentationer: Digitala utmaningar för utbildningssektorn (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 5, Svea

 • D3. Sätta hjulen i rullning … men var finns rälsen?

  Hur en kommun utmanade en central myndighet att börja digitaliseringsarbete. Ett exempel inom samhällsbyggnadsområdet.
  Vi är många runt om i det offentliga Sverige som nu faktiskt hittar nya vägar för att möta utmaningar inom olika sektorer med hjälp av digitaliseringen. Vi ser en del generella problem i dessa förändringsprocesser som vi diskuterar i detta seminarium.


  Medverkande: Petronella Enström och Åsa Jadelius, Sundsvalls kommunPresentationer: Sätta hjulen i rullning … men var finns rälsen? (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

 • E3. Gemensam utveckling av Boknings- och bidragslösning

  Tillsammans med 200 av landets kommuner upphandlar SKL en gemensam boknings- och bidragslösning. Under seminariet berättar projektledarna om lärdomar och erfarenheter av att arbeta med crowdfunding för att lyfta samverkansinitiativ till gemensam utveckling med mer än 200 kommuner. Vi bjuds också på röster från en Umeå kommun om nästa fas i arbetet med upphandling, utformning och testning av lösningen.

  Medverkande: Daniel Antonsson, SKL och Pia Witting, SKL och Tomas Forsberg, CIO Umeå kommunPresentation: Gemensam utveckling av Boknings- och bidragslösning (PDF, nytt fönster)Lokal: Tunnbindaren

 • F3. Digital delaktighet för alla, fortsättning

  Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor. Efter en gemensam inledning på DigidelCentret blir det en uppdelning i mindre grupper som går runt mellan tre olika stationer. Du äter också lunch där och är tillbaka på konferenscentrum ca 14.45, i tid för seminariepass 4.

  Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera.Lokal: Kulturmagasinet, samling 11.50 vid Quality Hotels entré.

 • G3. Regeringens digitaliseringspolitik – ledarskap, strategi och råd

  Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Förutsättningar måste finnas för att människor, företag och organisationer ska vilja och kunna ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson berättar om regeringens digitaliseringspolitik och dess betydelse för hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

  Medverkande: Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter ErikssonPresentation: Regeringens digitaliseringspolitik – ledarskap, strategi och råd (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 6, China

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!