Publicerad: 29 juni 2017

C1. Idéslussar i offentlig verksamhet

Hur kan ni i er kommun, landsting, region eller statliga myndighet/bolag stimulera medarbetarnas idéer?
Allt fler offentliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarna idéer på vägen till förverkligande.

Medverkande: Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommun

Presentation. Idéslussar i offentlig verksamhet (PDF, nytt fönster)

Intervju: Intervju med Sara Tunheden, SKL, och Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova på Offentliga Rummet 2017

Lokal: Salong 5, Svea

Syftet med seminariet är att ge en bild av hur det är att jobba med medarbetardrivna idéer utifrån några kommuners erfarenheter. Linköpings kommun drog på egen hand igång en idésluss i kommunen år 2015. Sundsvallsregionens idésluss är en av de Vinnovafinansierade Idéslussarna i kommuner där 12 projekt i hela landet inkluderar 57 kommuner. Vi tror att seminariet är en inspiration för de offentliga verksamheter som är nyfikna på hur man skapar en struktur och process för att jobba med medarbetardrivna innovationer, oavsett om det rör kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter eller bolag.

Medverkande

Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommunEva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommun

Presentation

Idéslussar i offentlig verksamhet (PDF, nytt fönster)

Intervju

Hos medarbetarna i kommuner, landsting och regioner finns ofta goda idéer för hur verksamheten ska kunna utvecklas. Genom Innovationsguiden, som tagits fram av SKL, och stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, kan idéerna bli verklighet.

Lokal

Salong 5, Svea

Tid

31 maj 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!