Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

Seminarepass 1

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • A1. Effektiv styrning av digitalisering i offentlig sektor

  Hans-Eric Holmqvist har i uppdrag av regeringen att lämna förslag kring effektiv styrning av nationella digitala tjänster samt hur ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor kan samlas till en myndighet. Under seminariet erbjuds ni chansen att fördjupa er i och diskutera utredarens förslag. Finns det ett bäst-före-datum för den analoga förvaltningen? Hur ska staten och kommunerna samarbeta kring digitala tjänster?

  Medverkande: Hans-Eric Holmqvist, utredare RegeringskanslietPresentation: Effektiv styrning av digitalisering i offentlig sektor (PDF, nytt fönster)Video: Effektiv styrning av digitalisering i offentlig sektorLokal: Salong 1, Folkan

 • B1. LEDA för smartare välfärd

  Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och i Mittköpings innehåll.

  Medverkande: Joakim Jardenberg, Carly Evaeus, Maria Gill och Johanna Karlén från SKL tillsammans med företrädare från LEDA-kommunerna. Presentation: LEDA för smartare väfärd (PDF, nytt fönster)

 • C1. Idéslussar i offentlig verksamhet

  Hur kan ni i er kommun, landsting, region eller statliga myndighet/bolag stimulera medarbetarnas idéer?
  Allt fler offentliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarna idéer på vägen till förverkligande.


  Medverkande: Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommunPresentation. Idéslussar i offentlig verksamhet (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 5, Svea

 • D1. Nya möjligheter för gemensam digital utveckling

  Ökad samverkan och gemensamma digitala lösningar är avgörande för att offentlig sektor ska kunna hantera kommande utmaningar. SKL har därför förvärvat Inera AB. Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Under seminariet får ni veta mer om SKL:s och Ineras roll i att koordinera kommunernas, landstingens och regionernas utvecklings- och digitaliseringsarbete.

  Medverkande: Sofie Zetterström, vice vd Inera AB. Åsa Zetterberg, Sektionschef SKL
  Presentation: Nya möjligheter för gemensam digital utveckling (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

 • E1. Digitaliseringen av det offentliga Sverige

  Regeringens ambition är att statliga och kommunala myndigheter ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, som leder till en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för privatpersoner och företag, fler jobb och ökad välfärd. För att stärka digitaliseringen av det offentliga Sverige genomför regeringen programmet Digitalt först. Vad innebär det i praktiken? Och hur långt har man kommit i satsningen?

  Medverkande: Christina Henryson, departementsråd och chef för Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning, FinansdepartementetPresentation: Digitaliseringen av det offentliga Sverige (PDF, nytt fönster)
  Lokal: Tunnbindaren

 • F1. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

  Ta del av en färsk undersökning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätundersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

  Medverkande: Anders Nordh, SKL och Ida Norberg, Sundsvalls stadsbibliotekPresentation: Digital delaktighet, en demokratisk rättighet (PDF, nytt fönster)Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken (PDF, nytt fönster)Lokal: Glasblåsaren

 • G1. Upphandling som en möjliggörare

  Hur driver vi den digitala utvecklingen framåt och stödjer verksamhetsutveckling i samband med upphandling? Daniel Antonsson från SKL berättar hur projektet Bokning- och bidrag använder sig av konkurrenspräglad dialog som möjliggörare för gemensam upphandling med 200 kommuner i samverkan. Karolinska Universitetssjukhuset presenterar Internet of things i vården - så kan upphandling användas i en digitaliserad värld. Dessutom delas ny metodbok ut!

  Medverkande: Lars Carlsson och Linda Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Daniel Antonsson, SKL och Jenny Engström, Upphandlingsmyndigheten. Presentation: Upphandling som en möjliggörare (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 6, China

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!