Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 juni 2017

Presentationer Offentliga Rummet 2017

Seminarierna är indelade i sju temaspår som löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg. Vi uppdaterar programmet löpande.

Onsdag 31 maj 9.45 - 10.45

Tillsammans för en smartare välfärd

Moderator Frida Boisen hälsar välkommen till konferensen och Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen till Sundsvall.

Åsa Zetterberg från SKL om vad som krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa en smartare välfärd. Därefter följer en paneldiskussion om den digitala transformationen av det offentliga Sverige.

Medverkande: Christina Henryson, enhetschef Finansdepartementet, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket samt Åsa Zetterberg, SKL.

Presentation: Tillsammans för en smartare välfärd, Åsa Zetterberg (PDF, nytt fönster)

Video: Tillsammans för en smartare välfärd, Åsa Zetterberg

Video: Paneldebatt om den digitala transformationen av det offentliga Sverige

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

Onsdag 31 maj 11.55 - 12.40

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • A4. Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen

  Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets offentliga chef för sitt arbete med att skapa en organisation som är redo att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Hon kommer till Offentliga Rummet för att berätta om Uppsalas förändringsresa från en splittrad IT-miljö till en av landets mest drivande kommuner kring digitalisering. Vi blickar också framåt: hur kommer Uppsala fortsätta utvecklas som digital kommun?

  Medverkande: Catrin DItz, CIO Uppsala kommun
  Presentation: Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen (PDF, nytt fönster)Video: Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringenIntervju: Intervju med Catrin Ditz på Offentliga Rummet 2017Lokal: Salong 1, Folkan

 • B4. Mätning som verksamhetshot

  ”För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet. Men vad mäter vi, hur mäter vi och hur påverkar det verksamheten?

  Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson.Lokal: Salong 2, Saga

 • C4. Radikal förändring - framtidens skola

  Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag tänker om begreppet skola? Hur kan vi smartare dela resurser mellan skolor, kommuner, lärare och elever? Hur kan den administrativa bördan inom skolan lättas? Seminariet ger exempel på några av stegen på vägen mot framtidens skola.

  Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommunPresentation: Radikal förändring - framtidens skola (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 5, Svea

 • D4. Hjulen rullar… men rälsen måste byggas

  Utveckling kan gå olika vägar: Den kan börja i något lokalt som utmanar det gemensamma och kanske så småningom bygger en nationell infrastruktur, rälsen. Den kan gå åt andra hållet, först byggs rälsen som skapar förutsättningarna för olika lösningar och innovation på lokal nivå. Det som behövs är en kombination. I pass D3 visades att kommuner sätter hjulen i rullning genom innovation men rälsen måste byggas av staten så hjulen får en riktning.

  Medverkande: Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, LantmäterietPresentation: Hjulen rullar… men rälsen måste byggas (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

 • E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

  Det är en rejäl utmaning att kunna erbjuda glesbygden snabbt bredband för att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygdens ekonomi. För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

  Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, BluecomPresentation: Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbyg (PDF, nytt fönster)Video: Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygLokal: Tunnbindaren

 • F4. Ta steget in i rörlig media!

  Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor? Vad skiljer rörlig media jämfört med andra kommunikationskanaler? När bör man använda vilken kommunikationskanal? Hur ser målgruppen ut och vilka förväntningar har målgruppen när det gäller rörlig media? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

  Medverkande: Mikael Hellman ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och John Robertsson Kungälvs kommun. Moderator Eva Calissendorff, SKLPresentation: Webbvideo i Malmö stad, rörlig bild i kommunal kommunikation (PDF, nytt fönster)Lokal: Glasblåsaren


 • G4. H@ck for Health - tillsammans skapar vi förändring!

  Vad händer när man sätter ihop it-studenter, kognitionsvetare, patienter, medarbetare och andra för att klura på nya lösningar? Med utgångspunkt från problem/utvecklingsmöjligheter som vården identifierat jobbade studenter, patienter och medarbetare tillsammans för att hitta lösningar - flipp eller flopp? Vi vet - kom och lyssna på erfarenheterna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som i mars gjorde just detta.

  Medverkande: Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska UniversitetssjukhusetKarin Bergström, Informations- och kommunikationskoordinator (Programansvarig H@ck for Health), Mikael Bredow, Verksamhetsstöd (Teknikansvarig H@ck for Health)Presentation: H@ck for Health - tillsammans skapar vi förändring! (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 16.10 - 16.40

Med kommunikation som styrmedel

Pär Lager har en bred erfarenhet inom ledarskap, innovation, kommunikation och omvärldsbevakning. Han menar att god kommunikation är en grundläggande pusselbit i skapandet av starka och kreativa organisationer.

Presentation:

Onsdag 31 maj 16.40 - 17.15

Politikens roll i den digitala transformationen

Som beslutsfattare spelar politiker på olika nivåer en stor roll för offentlig sektors möjligheter att öka takten i digitaliseringen. Under Offentliga Rummet får vi möta två personer som båda kan ge en inblick i vad som krävs av politiken och hur de arbetar med att ge förutsättningar för verksamheterna i kommun, landsting och region. Dessutom får vi veta mer om regeringens nya digitaliseringsstrategi.

Martin Andreasson, regionråd i Västra Götalandsregionen, ordförande för SKL:s beredningen för digitalisering.

Video: Politikens roll i den digitala transformationen, Martin Andreasson

Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Presentation: Regeringens digitaliseringspolitik - ledarskap, strategi och råd (PDF, nytt fönster)

Video: Politikens roll i den digitala transformationen, Alf Karlsson

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

 • A7. IoT för välfärd. Vad är möjligt och hur får vi andra att följa efter?

  Internet of Things, uppkopplade smarta saker kan få stor betydelse för att förbättra vår välfärd. En utmaning är inte bara att börja använda denna nya teknik på ett klokt sätt utan också att få flera att börja använda det som fungerar bra. Här berättar IoT Sverige om vilka insatser som görs och hur vi jobbar med resultatspridning. Konkreta exempel från projekt som följer luftföroreningar, flöden av människor och fordon i staden och sjukhus kommer att presenteras.

  Medverkande: Torbjörn Fängström, IoT SverigePresentation: IoT för välfärd. Vad är möjligt och hur får vi andra att följa efter? (PDF, nytt fönster)Video: IoT för välfärd. Vad är möjligt och hur får vi andra att följa efter? Lokal: Salong 1, Folkan

 • B7. Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering?

  Den digitala utvecklingen är avgörande för samhället. Många kommuner och andra aktörer har ambitiösa digitaliseringsstrategier, e-tjänster och/eller bredbandsmål. Forskningsinstitutet RISE Acreo har på uppdrag av olika aktörer genom åren genomfört flera studier av den samhällsekonomiska betydelsen av bredband och e-tjänster och ger här exempel på hur dessa analyser kan genomföras.

  Medverkande: Håkan Cavenius och Marco Forzati, RISE AcreoPresentation: Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering? (PDF, nytt fönster)Lokal: Salong 2, Saga

 • C7. Innovationsguiden - användardriven innovation i offentlig sektor

  Innovationsguiden är ett metodstöd och lärandeprojekt som hjälper kommuner, landsting och regioner att arbeta med tjänstedesign och användardriven innovation. Stödet består av en öppen digital plattform och ett utvecklingsprogram där verksamheter genom utbildningsinsatser och coachning på distans tar sig igenom ett skarpt utvecklingsprojekt. Under seminariet får du testa delar av stödet samt exempel på projekt som gått igenom Innovationsguiden.

  Medverkande: Sara Tunheden, SKLIntervju: Intervju med Sara Tunheden, SKL, och Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova på Offentliga Rummet 2017Lokal: Salong 5, Svea

 • D7. Hög tid för mer öppna data

  Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande och öppna data från statliga myndigheter. SKL har ett kongressuppdrag att främja fler kommuner, landsting och regioner att publicera mer öppna data.
  Här möter du Sanja Halling som leder arbete på Riksarkivet och Anders Nordh, programansvarig för öppna data på SKL i ett samtal om hur vi kan samverka för att främja öppna data inom offentlig sektor.


  Medverkande: Sanja Halling, Riksarkivet och Anders Nordh, SKLPresentation: Hög tid för mer öppna data (PDF, nytt fönster)Lokal: Hattmakaren

 • E7. Interoperabilitet i praktiken, del 2

  Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader! Bidra sedan med dina erfarenheter i ett samtal om hur vi ökar tempot i arbete med interoperabilitet i praktiken för data och tjänster som rör vårt gemensamma digitala ekosystem.

  Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strategPresentation: Interoperabilitet i praktiken (PDF, nytt fönster)Lokal: Tunnbindaren

 • F7. Dataskyddsförordningen och stadens styrsystem

  Dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 och innebär förändringar på flera sätt. Jan A Svensson, informationssäkerhetschef i Göteborgs Stad, berättar om vilka metoder Göteborg använder för att bedöma förordningens effekter för staden. Vilka behov av ändringar av policy och befintliga styr- och stöddokument finns och vad innebär nya regler om dataskyddsombud? Hur arbetar Göteborg för att föra in krav från Dataskyddsförordningen i staden?

  Medverkande: Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef Göteborgs stadPresentationer: Dataskyddsförordningen och stadens styrsystem (PDF, nytt fönster)Lokal: Glasblåsaren

 • G7. Vägledningen för e-legitimering och e-underskrifter

  Möjligheten till säkra e-legitimationer för alla är en central fråga för att lyckas med digitaliseringen. Seminariet behandlar eSams nya juridiska vägledning för e-legitimering och e-underskrifter. Vägledningen ger stöd till organisationer som ska införa e-legitimering och e-underskrifter och vänder sig till såväl jurister som IT-arkitekter, IT-säkerhetsexperter och andra yrkesgrupper som är involverade i införandet.

  Medverkande: Johan Bålman, jurist, eSams kansli, Eva Sartorius E-legitimationsnämnden.Lokal: Salong 6, China

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!