Publicerad: 23 mars 2018

6. Informationssäkerhet i samverkan

Nätverksdagen för dig som arbetar med och vill samverka om informationssäkerhet inom stat, kommun och landsting.

Dagen inleds med en presentation om aktuella frågor inom säkerhetsområdet för eSam, NIS- och KIS-nätverket. eSam består av 24 myndigheter och SKL, NIS är landstingens och KIS är kommunernas nätverk för informationssäkerhet.

Säkerhetsområdet får allt högre aktualitet och vi kommer att diskutera viktiga säkerhetsfrågor och hur vi kan arbeta mer gemensamt och dra nytta av varandra. Hur gör vi exempelvis riskanalys och informationsklassning på ett likartat sätt som säkerställer säkerheten och underlättar informationsutbytet?

I den snabba utvecklingen med digitaliseringen - hur säkerställer vi att säkerhet och juridik finns med redan från början, hur planerar och organiserar vi för detta?

Tid: 10:30 - 16:30

Öppet för alla intresserade

Arrangörer: eSam

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!