Publicerad: 17 april 2018

11. AI = Automatisering med Intelligens

Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor? Dagen inleds av Anders Ekholm, VD Institutet för framtidsstudier under rubriken: ”Digitisering, digitalisering och automatisering – många digitala vägar till förbättring, men är digitala robotar den enda/bästa lösningen?” Runt om i offentliga Sverige pågår satsningar på digitalisering, automatisering och införande av s k robothandläggare. Men går det att köpa ett färdigt system som löser allt? Hur gör man för att bli bättre på riktigt, vad fungerar, då vi inför ny teknik?

Föreningen Sambruks ansats under seminariedagen är att inkludera medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- & handläggningsprocessen. Under seminariedagen kommer vi att utgå från konkreta exempel från offentliga Sverige och med dessa som grund i workshop-form ge möjlighet till stimulerandeerfarenhetsutbyte och gemensam etablering av råd och vägledningar förframgångsrik effektivisering av offentlig service – som även inkluderar medborgarens ”arbetsinsats” i ansöknings- och handläggningsprocessen.

Tid: 10:30-16:30

Öppet för alla intresserade

Arrangörer: Föreningen Sambruk

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!