Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 21 mars 2018

Nätverk Offentliga Rummet 2018

På nätverksdagen den 23 maj finns flera nätverk att välja mellan.

De olika nätverksvalen publiceras löpande. Du som anmält dig till nätverksdagen innan alla alternativ publiceras, kommer att få ett mejl när samtliga alternativ är publicerade och då få möjlighet att välja.

Nätverksträffar 23 maj

 • Nätverksdag för forskare inom eGov

  Slutet, endast för inbjudna gäster

  Arrangörer: Forskarnätverket inom eGovernment

 • AI = Automatisering med Intelligens

  Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?

  Arrangörer: Föreningen Sambruk

 • Jönköpingsdag

  Denna dag är ett måste för dig som arbetar med juridiska frågor för att utveckla och införa digitala tjänster och vill samverka för att återanvända redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt!

  Arrangörer: Jan Pihl

 • Verksamhetsutveckling 3.0 för jurister inom e-förvaltningen

  En nätverksdag för jurister vid myndigheter, kommuner och landsting. Denna dag är ett måste för dig som arbetar med juridiska frågor för att utveckla och införa digitala tjänster och vill samverka för att återanvända redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt. Även du som inte arbetar vid en myndighet som ingår i eSam är välkommen.

  Arrangörer: eSam

 • Informationssäkerhet i samverkan

  Nätverksdagen för dig som arbetar med och vill samverka om informationssäkerhet inom stat, kommun och landsting.

  Arrangörer: Johnny Carlberg, eSam; Gunnar Wennerholm, eSam expertgrupp Säkerhet; Jeanna Thorslund, SKL; Margareta Palmqvist, MSB

 • Nationella principer för digital samverkan – nytt interoperabilitetsramverk för det offentliga Sverige

  För att offentlig sektor på riktigt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Välkommen till en nätverksdag om de principer för digital samverkan som håller på att tas fram med ambitionen att stödja organisationer på såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå. Du får möjlighet att ta del av förslag och påverka resultatet - och även träffa kollegor från olika sektorer och delar av landet.

  Arrangörer: eSam

 • Medarbetardriven innovation – hur gör vi?

  Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande. Nätverksdagen syftar till erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med och inspiration för de som är nyfikna eller till och med är på väg att starta sådan verksamhet.

  Arrangörer: Vinnova

 • Regionalt samarbete för ökad och snabbare digitalisering

  Alla som arbetar med regionutveckling i Sverige är välkomna. Med ett nationellt och regionalt perspektiv diskuterar vi tillsammans hur vi kan hjälpa varandra till ökad och snabbare digitalisering.

  Arrangörer: Västra Götalandsregionen

 • Programkonferens utmaningsdriven innovationens

  Varmt välkomna på programkonferensen för pågående steg 1-projekt inom programmet för Utmaningsdriven innovation! För att ni på bästa sätt ska kunna ta tillvara på lärdomarna från konferensen så förväntar vi oss att ni deltar med två personer från varje projekt.

  Arrangörer: Vinnova

 • Nätverksdag och workshop om regeringsuppdragen Digitalt Först

  Utvecklingsmyndigheterna för Digital först-uppdragen berättar om sitt pågående arbete, workshoppar och delar med sig av sina erfarenheter.

  Arrangörer: Regeringskansliet och utvecklingsmyndigheterna

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!