Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 8 juni 2017

Program för Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Sundsvall på Quality Hotel den 30 maj - 1 juni 2017 och ger inspiration till hur vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd med hjälp av digitalisering.

Offentliga Rummet inleds den 30 maj med en nätverksdag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och nätverka om olika ämnen.

Den 31 maj och 1 juni arrangeras konferensen med 49 olika seminarier och fyra gemensamma pass med flera inspirerande talare.

Tisdag 30 maj, nätverksdag


09.00

Incheckning och kaffe


10.30 - 12.30

Tiderna varierar för de olika nätverken.

Program för nätverksdagen


12.30

Lunch


13.30 - 16.30

Tiderna varierar för de olika nätverken. Fika från kl 15.00

Program för nätverksdagen


18.30 - 19.15

Är Artificiell Intelligens lösningen på välfärdens utmaningar?

Paneldiskussion om välfärdens utmaningar med Anders Ekholm, vice vd Institutet för framtidsstudier och Roger Molin, SKL.

Kvällen avslutas med ett mingel med mat och dryck. Även om du inte anmält dig till nätverksdagen är du välkommen till paneldiskussion och mingel.

Är Artificiell Intelligens lösningen på välfärdens utmaningar?

Onsdag 31 maj

08:30

Incheckning, tid att besöka utställare och kaffe


09:45

Tillsammans för en smartare välfärd

Moderator Frida Boisen hälsar välkommen till konferensen och Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen till Sundsvall.

Åsa Zetterberg från SKL om vad som krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa en smartare välfärd. Därefter följer en paneldiskussion om den digitala transformationen av det offentliga Sverige.

Medverkande: Christina Henryson, enhetschef Finansdepartementet, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket samt Åsa Zetterberg, SKL.

Digital transformation av det offentliga Sverige


10:45

Besöka utställare och kaffe
12:40

Lunch och besöka utställare

Lokal: Resturang Aveny
15:40

Besöka utställare och kaffe


16:10

Med kommunikation som styrmedel

Pär Lager har en bred erfarenhet inom ledarskap, innovation, kommunikation och omvärldsbevakning. Han menar att god kommunikation är en grundläggande pusselbit i skapandet av starka och kreativa organisationer.

Med kommunikation som styrmedel


16:40

Politikens roll i den digitala transformationen

Som beslutsfattare spelar politiker på olika nivåer en stor roll för offentlig sektors möjligheter att öka takten i digitaliseringen. Under Offentliga Rummet får vi möta två personer som båda kan ge en inblick i vad som krävs av politiken och hur de arbetar med att ge förutsättningar för verksamheterna i kommun, landsting och region. Dessutom får vi veta mer om regeringens nya digitaliseringsstrategi.

Martin Andreasson, regionråd i Västra Götalandsregionen, ordförande för SKL:s beredningen för digitalisering.

Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Politikens roll i den digitala transformationen


17.15


18.30

Mingel och bankett


Torsdag 1 juni

08:00

Besöka utställare och kaffe


08:45

Exponentiell teknikutveckling och globala möjligheter

Claudia Olsson har studerat vid framtidsuniversitetet Singularitys Gradate Studies Program, och även undervisat på Singularity inom exponentiell teknologi. Idag är Claudia entreprenör på heltid och arbetar med att hjälpa företag och regeringar med strategi, analys och implementation inom digitalisering och globalisering.

Claudia Olsson - Exponentiell teknikutveckling och globala möjligheter10:30

Besöka utställare och kaffe11:45

Lunch och besöka utställare

Lokal: Resturang Aveny13:40

Den digitaliserade nationalstaten - utopi eller möjlighet?

Alexander Bard är föreläsare och sociolog med sociala medier som specialitet parallellt med sin karriär i musikbranschen. Han kallas för internetsociologen och föreläsningen handlar bland annat om den digitala revolutionen och dess konsekvenser för allt och alla.


14.30

Avslutning

Vi tackar Sundsvall och presenterar nästa års värdstad.


14:45

Transfer till flyg


Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!