Publicerad: 9 december 2016

Arrangörer

Sveriges Kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. I vårt arbete med digitalisering verkar vi för att skapa skapa en enklare vardag för såväl privatpersoner som företag. Vi arbetar för att ge stöd och skapa förutsättningar för våra medlemmar att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

skl.se/digitalisering

Sundsvall

Sundsvalls logga

Sundsvall är en kraftfull norrländsk tillväxtmotor som utgör navet för norra Sveriges största arbetsmarknadsregion.

Här bor och arbetar cirka 200 000 människor, och med 10 000 företag fördelade på 457 branscher är vi också den branschtätaste kommunen i den här delen av landet.

Skogsindustrin är av hävd mycket viktig för regionen, men idag är vi även mycket starka inom till exempel IT, handel, besöksnäring och bank, pension, försäkring.

Med sin anrika historia, den rådande byggboomen och ett starkt Mittuniversitet är Sundsvall en plats att ta till sig. Då, nu och i framtiden

www.sundsvall.se

Bron Innovation

Bron Innovations logga

Bron Innovation är ett digitalt innovationssystem och regionens kluster för IKT-sektorn. Genom sina medlemmar samlar Bron merparten av de cirka 5000 som är verksamma inom regionens IT-sektor. Brons uppdrag är att stärka tillväxten inom IKT-sektorn, stödja kompetensförsörjningen samt stödja och initiera digitala innovations- och utvecklingsprojekt. Bron arrangerar årligen också konferensen Sundsvall 42, som är en nationell mötesplats för digital verksamhets- och affärsutveckling samt ledarskap.

www.broninnovation.se

Vinnova

Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i.

Den offentliga sektorn har en viktig roll att skapa ett innovativt samhällsklimat. Mod, vilja och ledarskap är avgörande för att premiera nytänkande och utveckling. Den offentliga sektorn är dessutom i sig själv en viktig användare av innovationer. En avgörande förutsättning är att offentliga aktörer utvecklar ett närmare samarbete med privata och idéburna organisationer, samt med forskare och akademiska miljöer.

Vinnovas insatser ska bidra till att offentlig sektor blir en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer. Vår roll är framför allt att vara en långsiktig utvecklingspartner för andra offentliga aktörer. Vi ska också genomföra insatser som främjar innovation i offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet – en självklar innovationsmiljö!

vinnova.se

I samverkan med

Dagens Samhälle

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Den riktar sig till chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Dagens Samhället är mediepartner till Offentliga Rummet 2015.

dagenssamhalle.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!