Publicerad: 18 april 2017

Guldlänken 2017 – tre finalister klara

Efter ett stort antal inlämnade nomineringar och utifrån tidigare utsedda tolv semifinalister, har nu juryn för Guldlänken 2017 utsett tre finalister. De finns alla med på Offentliga Rummet 31 maj – 1 juni och då utses också vinnaren.

Guldlänken logo
 • Att utmana verksamheten till innovation, Västra Götalandsregionen
 • Efterlevandeguiden.se - en webbplats för dig som har förlorat någon nära
 • Nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering i Trelleborg

Att utmana verksamheten till innovation, Västra Götalandsregionen

Tillsammans med kolleger har Anette Falkenrot, medicinsk informationsdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetat aktivt för att släppa in olika perspektiv och kompetenser som kan bidra med nya vägar för att möta verksamhetens utmaningar. Ett av arbetssätten är aktiviteten H@ck for Health där hacket som form också inkluderat många andra kompetensområden än just IT; studenter från olika utbildningar, patienter, medarbetare och andra för att försöka hitta nya innovativa vägar som kan möta en del av de många utmaningar som finns i vården. Trainee-formen används också för att kunna släppa in innovatörer som får möjlighet till tillämpa nya lösningar.

Juryn lyfter här särskilt fram modet att öppna upp en ibland ganska sluten offentlig värld – vården – för många olika perspektiv, kompetenser och intressen som kan utmana dagens verksamhet och bidra till att möta starka behov av att finna nya vägar. Det finns ett samband mellan innovation och mångfald i vid mening. Interna förändringsprocesser leder ofta till stegvisa förbättringar men för att finna radikalt nya vägar krävs oftast extern öppenhet mot många olika perspektiv och kompetenser, något som har stöd i forskning men som få tillämpar i praktiken. Denna finalist visar modet att öppna dörren på spännande sätt som bör kunna tillämpas inom andra delar av offentlig verksamhet.

Efterlevandeguiden.se – en webbplats för dig som har förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se samlar information kring alla de frågor som uppstår i samband med att en nära anhörig dör, och som hjälper till att prioritera vad som behöver göras omgående och vad som kan vänta. Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamt tagit fram Efterlevandeguiden.se och ansvarar för att informationen är riktig och neutral. Efterlevande, efterlevandeorganisationer, begravningsbyråer, Svensk försäkring med flera har varit involverade i arbetet.

Juryn pekar här på modet att arbeta riktigt behovsstyrt, att inse att de behov som målgruppen har endast kan mötas i samverkan mellan många olika aktörer. Grunden finns hos Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten men här inkluderas också andra offentliga, ideella och privata aktörer. En sådan samverkan är aldrig enkel, men här har får målgruppens behov gå före enskilda aktörers intressen. Till en låg kostnad och utan några avancerade tjänster har en stor och uppskattad nytta skapats för alla som står i situationen där de förlorat någon nära.

Nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering i Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd. Här ingår digitala lösningar som minskat handläggningstiderna från tio dagar till maximalt 24 timmar. Man går också vidare med en avancerad processautomatisering som också sprids till andra verksamhetsområden.

Juryn lyfter fram modet att i en lång process, minst tio år, envist arbetat för en ny syn på ekonomiskt bistånd. Här ingår i grunden ett nytt sätt att se på ett ganska traditionstyngt verksamhetsområde, på relationen mellan kommunen och de medborgare som har behov av ekonomiskt stöd, vilket lett fram till en effektivisering där 90 procent av handläggningstiderna kapats bort. Delvis finns här också kopplingar till den nationella infrastrukturen för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) och finalisten är därmed ett spännande exempel på relationen mellan lokal innovation och de nya nationella infrastrukturella förutsättningar som nu växer fram inom flera områden. Trelleborgs kommun går nu vidare med processautomatisering och artificiell intelligens som har stor potential att få effekter även inom andra verksamhetsområden.

Vinnaren utses 31 maj

De tre finalisterna kommer under konferensen Offentliga Rummet att kunna redovisa sina utvecklingsexempel. Under konferensen utses också vinnaren. Offentliga Rummet genomförs 2017 i Sundsvall, 30 maj – 1 juni. Presentationer och prisutdelning genomförs 31 maj.

På vägen mot final

När möjligheten att nominera till Guldlänken 2017 stängde 28 februari hade det kommit in många spännande exempel på modig och innovativ verksamhetsutveckling från alla delar av landets offentliga verksamhet.

Juryn utsåg i första stegen tolv semifinalister

I nästa steg fick semifinalisterna möjlighet att lämna in kompletterande information som sedan behandlats av juryn ytterligare en gång. Juryn består av:

  • Annika Bränström, Bolagsverket
  • Ewa Carlsson, eSam
  • Anna Gillquist, SKL
  • Per-Erik Nyström, SKL
  • Adrian Solitander, Vinnova.

  Fakta

  Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Inriktningen har successivt anpassats till aktuella behov och i år premierar Guldlänken särskilt mod i förändring.

  Guldlänken arrangeras 2017 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet.

  Läs vidare

  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tipsa:


  User information

  Tack för att du hjälper oss!