Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

Guldlänken

Guldlänken tilldelas den eller de personer som främjat innovativa förändringar av offentlig verksamhet.

Logotyp guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Inriktningen har successivt anpassats till aktuella behov och i år premierar Guldlänken särskilt mod!

Modigast i offentlig verksamhet

Samstämmiga analyser pekar på att förändringstakten i offentlig, samhällsnyttig verksamhet måste öka. I många fall måste vi hitta helt nya innovativa vägar för att möta behoven. Detta kräver kreativitet i att finna de nya vägarna men kanske framför allt mod att våga försöka. Därför premierar Guldlänken 2017 det modigaste i svensk offentlig verksamhet.

Kriterier för Guldlänken

  • Vem som helst kan nominera vad/vem/vilka som helst. Nomineringarna ska lämnas in senast 2017-02-28. Där ger du en motivering till din nominering. Använd gärna den mall du hittar längre ned.
  • Juryn premierar modet att pröva nya vägar. Det kan t ex handla om nya sätt att producera nyttor, nya sätt att inkludera medborgare / företag, nya sätt att organisera verksamhet, nya sätt att samproducera / sprida nyttor etc i alla typer av offentligt orienterad samhällsnyttig verksamhet.
  • Det kan inte bara en modig idé, det måste också ingå försök att genomföra denna idé.
  • Genomförandet behöver inte nödvändigtvis vara framgångsrikt; även modiga misslyckanden kan ge viktiga erfarenheter som för utvecklingen framåt.
  • Det måste på något sätt handla om offentligt orienterad, samhällsnyttig verksamhet men vi ser gärna nomineringar av olika typer av aktörer inom offentlig verksamhet, gärna i samverkan med näringsliv, föreningsliv eller andra; det centrala är vad syftet med det nya handlar om.

Mall för nomineringar till Guldlänken 2017 (nytt fönster)

Juryn utser tre finalister

Juryn utser i första läget ett antal semifinalister och sedan tre finalister som får utrymme i programmet för konferensen Offentliga Rummet för att redovisa sina utvecklingsexempel. Under konferensen utses också vinnaren. Offentliga Rummet genomförs 2017 i Sundsvall, 30 maj – 1 juni. Presentationer och prisutdelning genomförs 31 maj.

Guldlänken 2017 – tre finalister klara

Juryn utsåg i första stegen tolv semifinalister

Guldlänkens arrangörer

Guldlänken arrangeras 2017 av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet. Nomineringar skickas till projektledaren för Guldlänken, Anders Larsson, anders.larsson@skl.se.

Guldlänken startade 1999

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, startade 1999 på initiativ av dåvarande IT-kommissionen och branschorganisationen Promise. Sammansättningen av arrangörer har varierat något under åren, liksom detaljerna i inriktningen. Det är genom spridning av de bästa exemplen som Guldlänken kan medverka till utvecklingen av offentlig verksamhet i Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!