Utmaningarna för välfärdssektorn

Hur ser SKL på detta genom ekonomiska, digitala och arbetsgivarpolitiska perspektiv?

Hur vi ska kunna nå önskad produktivitetsutveckling i sektorn för att möta ökade krav och behov från medborgarna trots brist på arbetskraft inom många sektorer?

Vi vet att teknik kan lösa en del av de utmaningar som välfärdssektorn står inför men det krävs;

  • Att det finns medel till att göra de omfattande investeringar i ny teknologi som behövs.
  • Att det finns kompetens som gör rätt investeringar och strategier för implementering av ny teknologi.
  • Att vi har medarbetare som har kompetens att använda ny teknologi.

Om inte detta uppnås, kommer vi inte att nå de produktivitetsförbättringar som är önskvärda och som behövs för att klara uppdraget framöver.

Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk pratar på Arbetsgivarforum 2019

Agneta Jöhnk är värd för Arbetsgivarforum och medverkar genomgående under Arbetsgivarforums båda dagar.

Till presentation

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog pratar på Arbetsgivarforum 2019

Annika Wallenskog kommer att medverka under eftermiddagen på Arbetsgivarforums andra dag.

Till presentation

Erik Blix

Erik Blix är moderator på Arbetsgivarforum 2019

Erik Blix är moderator för Arbetsgivarforum 2019. Han är en av Sveriges mest erfarna och anlitade moderatorer. Han har 35 år bakom sig i radio och TV.

Till presentation

Jenny Birkestad

Jenny Birkestad

Jenny Birkestad kommer att medverka efter lunch på Arbetsgivarforums andra dag.

Till presentation