Samtal med moderator

Panelsamtal som leds av moderator.

Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk pratar på Arbetsgivarforum 2019

Agneta Jöhnk är värd för Arbetsgivarforum och medverkar genomgående under Arbetsgivarforums båda dagar.

Till presentation

Anders Ekholm

Anders Ekholm pratar på Arbetsgivarforum 2019

Anders Ekholm medverkar på Arbetsgivarforums första dag där han kommer att föreläsa om digitaliseringen och arbetsmarknaden samt medverka i panelsamtal. 

Till presentation

Nicholas Fernholm

Nicholas Fernholm

Nicholas Fernholm medverkar på Arbetsgivarforums första dag där han kommer att föreläsa om den digitala samhällsförändringen samt medverka i panelsamtal.

Till presentation