Reflekterande samtal

Vi får ta del av ett reflekterande samtal som leds av moderator Erik Blix.

Vilka reflektioner har vi från seminarierna och denna dag?

Hur är detta kopplat till SKL:s arbete med arbetsgivarpolitiska frågor i stort?

Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk pratar på Arbetsgivarforum 2019

Agneta Jöhnk är värd för Arbetsgivarforum och medverkar genomgående under Arbetsgivarforums båda dagar.

Till presentation

Erik Blix

Erik Blix är moderator på Arbetsgivarforum 2019

Erik Blix är moderator för Arbetsgivarforum 2019. Han är en av Sveriges mest erfarna och anlitade moderatorer. Han har 35 år bakom sig i radio och TV.

Till presentation