Mediebilder - stereotyper, normer och värderingar kopplat till ett förlängt arbetsliv

Äldre arbetstagare gör viktiga bidrag till arbetsplatsen, produktiviteten och dess kultur. Arbetet förblir viktigt för äldre vuxna för ekonomisk säkerhet, för att ge mening åt det senare livet, för att upprätthålla sociala nätverk och för att främja livslångt lärande.

Åldersdiskriminering och tron om äldre vuxnas kapacitet att vara produktiva och bidragande arbetstagare i arbetsstyrkan kan emellertid skapa hinder för äldre arbetstagare. Att förstå hur äldre arbetstagare upplever åldersdiskriminering på arbetsplatsen kan hjälpa arbetsgivare, beslutsfattare och socialarbetare att lära sig mer om hur man hanterar detta sociala problem.

En bidragande orsak till hur man ser på äldre arbetstagare är den mediabild som vi dagligen matas med och som porträtterar äldre på ett sätt som inte gör dem attraktiva på arbetsmarknaden utan ger en bild som för många uppfattas som att äldre har gjort sitt och att de inte hänger med i utvecklingen och att deras största intresse är fritiden.

Dokumentation

Lame Maatla Kenalemang

Bild på Lame Maatla Kenalemang

Lame Maatla Kenalemang är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på Örebro Universitet och en del av forskningsgruppen "Successful Ageing".

Till presentation