Arbetsglädje och förändringsglädje

Arbetsglädje och förändringsglädje - Förhållningssätt och attityder till utmaningar och problem.

Det talas mycket om att "hitta" olika saker – hitta lugnet, hitta kraften, hitta arbetsglädjen. Men arbetsglädje går inte att hitta, den går bara att skapa. Tillsammans, genom att inse att det är medarbetarna som skapar arbetsmiljön, och att alla har ansvar för vad vi väljer att bidra med på jobbet.

Det är dags att ta glädjen på allvar eftersom man ser direkta kopplingar till mer lojala medarbetare, färre sjukskrivningar, högre produktivitet, bättre samarbeten och bättre resultat. Christina hjälper oss på vägen i form av insikter, konkreta exempel och tankeväckande historier från verkligheten.

Vi har alla olika valmöjligheter för att förhålla oss till situationer som uppstår i livet, vare sig det är privat eller på arbetet och allting blir mer trivsamt och enkelt om vi kan lära oss att ha roligt på vägen men det handlar inte om att gå runt och skratta eller att bara tänka positivt. Det handlar om förhållningssätt och attityder och hur vi väljer att tackla utmaningar och problem.

Christina Stielli

Christina Stielli pratar på Arbetsgivarforum 2019

Christina Stielli medverkar på Arbetsgivarforums andra dag där hon kommer att föreläsa om arbetsglädje kopplat till förändringar i arbetslivet.

Till presentation