Utdelning av Guldlänken

Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet med påvisade effekter. Bidraget ska även ha en potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser. Priset delas ut av Anneli Roswall Ljunggren.

Anneli Roswall Ljunggren

Anneli Roswall Ljunggren, talare på Offentliga Rummet

Anneli Roswall Ljunggren är statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi och talar på Offentliga Rummets första dag om regeringens satsning. Det handlar om att tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där samma uppgifter inte ska behöva lämnas flera gånger.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle