Anmälda utställare

Deltagare och utställare möts under Offentliga Rummet i en kreativ och inspirerande miljö. Följande utställare kommer finnas på plats.

CGI Sverige AB

Logotype CGI

Som Sveriges största IT-tjänsteföretag driver vi digitaliseringen av Sverige tillsammans med andra viktiga aktörer. Framtiden skapas inte av en aktör, utan i ett ekosystem med kompetens och nyfikenhet från offentlig sektor, näringsliv, akademin och medborgaren. Vi ser fram emot att träffas på offentliga rummet – en mötesplats där vi kan lära och inspireras av varandra för att gemensamt skapa förutsättningarna för Sveriges framtid.

CGI är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing.

cgi.se

daniasoftware

Logotype dania software

Dynamictemplate är en lösning för mallar i Microsoft Office och används av mer än 150 000 anställda inom den offentliga sektorn. Lösningen integreras med ett brett utbud av ECM- och ärendehanteringslösningar och Mina Meddelanden.

daniasoftware.com

Digital Fox

Skapare av den digitala plattformen DF RESPONS och leverantör av flexibla IT-lösningar och verksamhetssystem till offentlig sektor.

digitalfox.se

Digitalist Sweden

Logotype digitalist

Digitalist är en fullfjädrad partner inom digitalisering. Vi fokuserar på öppna teknologier och expertis inom service design och co-creation.

digitalist.se

Documaster AB

Documaster logotyp

Ta kontroll Documaster e-arkiv säkrar att värdefull information inte försvinner utan blir tillgänglig. Vår fristående arkivlösning tar kontroll samt förvaltar era historiska data och den ökade mängden av nyskapad information.

www.documaster.com/sv

E-legitimationsnämnden

Logotype e-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden stödjer och samordnar säker e-legitimering och e-underskrift i samhällets digitala tjänster. Vi granskar även e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. I monter 38 visar vi vår nya webbplats; E-legitimation för privatpersoner. Se oss också på seminariet om eIDAS 25 maj 09.45

elegnamnden.se

eSam

esam logotyp

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 24 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

ETU AB

Logotype ETU

ETU AB arbetar med Stöd & Matchning, starta-eget bedömningar och med ledarskaps- och organisationsutveckling. Vi arbetar också med tjänster och produkter som ökar tillgängligheten på webben för personer med funktionsnedsättning.

etu.se

EVRY Sweden AB

Logotype Evry

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle
Hur skapar vi en enklare vardag för medborgarna, en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna och en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet? Vi på EVRY är djupt engagerade i hur vi med hjälp av smarta, digitala lösningar och en tydlig vision bygger ett hållbart samhälle. Välkommen att prata med oss på Offentliga Rummet!

evry.com

Findwise

Logotype Findwise

Hitta, analysera och agera : Findwise skapar affärsvärde hos organisationer där information prioriteras genom att leverera affärskritiska lösningar och sökapplikationer. Kort sagt hjälper vi företag att hitta, analysera och agera på information. Efter nästan 15 år av konsulttjänster, forskning och utveckling kan vi med stolthet säga att vi är globala experter inom Enterprise Search och Sökdriven Analys med erfarenhet från mer än 450 kunder och över 1700 framgångsrikt skräddarsydda projekt. Oavsett bransch eller avdelning kan du förlita dig på våra affärskritiska lösningar som omvandlar information till värdefull kunskap.

findwise.se

Formpipe Software AB

Logotype Formpipe

Formpipe är en ledande leverantör av programvara för informationshantering. Med funktioner för e-arkiv, diarieföring, dokument- och ärendehantering, digital möteshantering samt hantering av datakvalitet tillgodoser vi behov från kommuner, landsting och myndigheter. Med över 400 kunder inom offentlig sektor har vi under åren fått möjlighet att hjälpa till att digitalisera informationshanteringen i offentlig förvaltning.

formpipe.se

Göteborgs stad

Logotype Göteborgs Stad

Göteborgs Stad genomgår just nu en historisk transformation, med stora satsningar inom infrastruktur och digitalisering. Staden är redan en destinations- och evenemangsstad av världsklass och tar allt mer plats som en hållbar smart stad, öppen för världen.

goteborg.se

Hack for Sweden

Logotype Hack for Sweden

Hack for Sweden - Government agencies taking the lead on Innovation! Hack for Sweden is an initiative to raise awareness and demonstrate the value of government agencies open data. It is a community consisting of over 30 government agencies and organizations who want to create sustainable impact with the tool of open data.

hackforsweden.se

imCode Partner AB

imcode logotyp

imCode Partner AB arbetar med tjänster för digital delaktighet och dialog. Vår utgångspunkt är att det måste vara enkelt att vara delaktig, oavsett om det är ett ärende i en e-tjänst eller en politisk diskussion.

imcode.com

Knowit Business Consulting AB

Logotype Knowit

Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden: Experience, Insight och Solutions.

knowit.se

Kommunförbundet Västernorrland

Logotype e-samverkan

Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera boende och företag. Välkommen hit är en digital tjänst som lanseras under våren 2018, där inflyttare får tillgång till ett digitalt verktyg för som underlättar valet av plats där man vill bo! Tjänsten är framtagen i projektet eSamverkan, där nio kommuner i mellersta Sverige ingår.

esamverkan.nu

Kundo

Logotype Kundo

Kundo tillhandahåller smarta, digitala verktyg för bättre kundservice. Vi värderar kundservice högt och hjälper er att samla all kunddialog på ett ställe. Läs mer om vad vår kunder tycker på Kundo.se.

kundo.se

Lexplore

Logotype Lexplore

Få koll på alla elevers läsförmåga med digital teknik och spara på lärarnas tid! Välkomna till Lexplores monter! Med digital screening-teknik som bygger på artificiell intelligens och forskning från Karolinska institutet upptäcker skolan snabbt vilka som har läs- och skrivsvårigheter. Läraren får också information om alla elevers läsnivå och kan göra anpassningar efter det. Screeningarna tar endast några minuter. Effekten av olika lästräningsinsatser mäts över tid genom att nya screeningar görs med regelbundna mellanrum. I vår monter kan ni prova att bli screenad, precis som eleverna, och se hur resultatet analyseras och presenteras på ett attraktivt och överskådligt sätt - för kommunen, skolan, klassen och eleven. Digitalisering i skolans tjänst när den verkligen förbättrar och förändrar!

lexplore.se

MetaSolutions AB

Logotype Metasolutions

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är våra produkter och lösningar baserade på webbarkitektur och utformade för att uppfylla internationella standarder.

metasolutions.se

MobilityGuard AB

Logotype Mobilityguard

I 15 år har MobilityGuard levererat en autentiserings- och signeringsplattform för hög säkerhet och enkel åtkomst till tjänster inom offentlig sektor. Behörighet styrs med BankID och andra tvåfaktorslösningar, med bekväm Single Sign-On för medborgare och anställda och med låg en kostnad för underhåll.

mobilityguard.com

Nordic Peak

Logotype Nordic Peak

Nordic Peak är ett företag med spetskompetens inom öppen källkod och utveckling av storskaliga e-tjänster som exempelvis e-tjänsteplattformen Open ePlatform. Flera av våra e-tjänster har genom åren både varit vinnare och finalister i Guldlänken.

nordicpeak.com

R7e-arkiv

Logotype R7e-arkiv

R7e-arkiv - 11 landsting/regioner i samarbete: • Kostnadseffektivt • Möjlighet till snabb gemensam vidareutveckling • Information från Vårdsystem, Ekonomisystem, Personalsystem samt Diarium/Ärendehanterings- system.

r7earkiv.se

SiteVision

Logotype Sitevision

SiteVision är för åttonde året i rad Sveriges mest omtyckta plattform för webbpublicering enligt Web Service Award. Vi levererar SiteVision till över 55% av landets kommuner samt myndigheter som bl.a. Arbetsförmedlingen, CSN och Skatteverket.

www.facebook.com/SiteVision

www.sitevision.se

S-GROUP Solutions AB

Logotype S-Group Solutions AB

S-GROUP Solutions AB är ett företag specialiserat på att skapa moderna, effektiva IT-stöd för offentliga verksamheter. Våra kunder är kommuner och myndigheter i Sverige och norra Europa.

sgroup-solutions.se

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL logotyp

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Språkkonsulterna prodicta AB

Logotype Språkkonsulterna Prodicta AB

Undvik floskler på jobbet! I floskelkiosken får du veta hur du skriver tydliga och effektiva texter. Passa också på att fråga våra språkexperter om hur din organisation kan göra språket begripligt.

sprakkonsulterna.se

Swedish e-norm Software AB

Logotype Swedish e-norm Software AB

eNorm är det första moderna it-systemet för förvaltning av central information. eNorm ger full kontroll av bland annat koder, verksamhetsprocesser, känsliga uppgifter, olika it-system, arkivredovisning och dataskyddsregister.

e-norm.se

Tempus Information Systems AB

Logotype Tempus Informations Systems AB

Tempus- tid för omsorg, pedagogik och utbildning! Tempus digitaliserar förskolans rutiner kring scheman och närvaro och ger er oanade möjligheter till resursplanering och uppföljning.

tempusinfo.se

Vinnova

Vinnova logotyp

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vi satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Visma Consulting AB

Visma logotyp

Visma Consulting är en ledande leverantör av IT-lösningar för digitalisering av offentlig sektor. Vårt mål är att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och på det som skapar värde för dem.

www.visma.se

Logotype VästKom

Västkom

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Ett av Västkoms huvudområden är eSamhället och Digitalisering.

vastkom.se

Västra Götalandsregionen

Logotype Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland.

vgregion.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle