D7. Samverkan kring e-arkiv - lärdomar och framgångsfaktorer

E-arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge hållbar informationshantering. Sveriges landsting/regioner och kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med att införa e-arkiv. Många upplever e-arkiv som en komplex och kostsam fråga, och söker samarbete med andra parter.

Vi belyser olika former för samarbete kring e-arkiv, dess vinster och utmaningar, fallgropar och framgångsfaktorer. Seminariet sker i samverkan med R7e-arkiv och kommunalförbundet Sydarkivera.

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle