C7. Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden

Intresset för möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) har växt explosionsartat de senaste åren. Vi har bjudit in representanter för tre exempel på användningsområden inom välfärden.

  • Internationella engelska skolan i Stockholm använder ögon-scanning och AI för att upptäcka elever som är i riskzonen för dyslexi.
  • Inera har utrett möjligheterna med AI och automatisering i första linjens vård.
  • Föreningen Sambruk som med AI-stöd möjliggör hanteringen av ostrukturerade personuppgifter i kommunernas enorma datamängder inför GDPR.

Spår C. Smakprov på framtiden

Invånarna förväntar sig att den offentliga sektorn ska vara modern, proaktiv och nyttja nutidens möjligheter. Offentliga organisationer behöver utmana sig själv och införa lösningar som svarar på förväntningarna samt öka takten i sin digitala transformation. I detta spår lyfter vi sju trender som kommer vara verktyg i den digitala transformationen. Detta är en framtidsspaning.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle