B7. Initiativ för en smartare välfärd

Vi bjuder på en kavalkad av viktiga initiativ för en smartare välfärd. I rask takt kommer projektledare från SKL att beskriva sina arbeten och nästa steg i utvecklingen. Vill ni veta mer om, och lära av, initiativen då har ni hamnat rätt!

  • Anna Johansson, SSBTEK och Enklare faderskap/föräldraskap - digital underrättelse
  • Daniel Antonsson, Bokning och bidragstjänst för kultur och fritidsverksamheten
  • Johanna Karlén, LIKA för skolledning och LIKA för lärare – utvärdering, utveckling och uppföljning av skolans digitalisering samt Mittköping - en digital kommun i framkant, en wiki för samskapande

Spår B. Spridning och samverkan

I detta spår kommer vi visa förändringsarbeten och lösningar som du med stolthet kan stjäla och ta med dig hem. Förändringsarbeten har bedrivits för att bygga bort hinder samt möjliggöra utveckling och produktivitet. Här ges även möjligheter att lärsa sig mer om samarbetsmöjligheter i den nya kommunallagen samt en djupdykning i några framgångssagor på Dela Digitalt.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle