F6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018, och i de flesta organisationer har arbetet varit intensivt för att klara alla de anpassningar som krävs. Men den 25 maj är bara början på GDPR-eran och nu går vi in i en ny fas. Hur arbetar vi vidare med frågan och vilket stöd kan SKL erbjuda framöver?

Att GDPR börjar gälla innebär inte på något sätt att arbetet är över – tvärtom! Nu gäller det för alla organisationer att få in rutiner om hur GDPR ska uppfyllas och användas i det dagliga arbetet, hur avtal ska skrivas och regleras, ansvarsfördelning mellan dataskyddsombud och leverantörer ska skötas och hur man hittar en balans mellan individens integritet och organisationens behov.

SKL har under 2017-2018 arbetat gemensamt i ett team av flera kompetenser med att ta fram vägledningar, filmer och stöd till kommuner, landsting och regioner. Under seminariet kommer de flesta av dessa specialister ge sin syn på arbetet så här långt, vad som behöver prioriteras nu och spana framåt på det de ser som såväl utmaningar som möjligheter med den nya förordningen.

Spår F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov. Effektivare arbetssätt bör skapas och kostnaderna minskas. Under detta spår kommer vi att fördjupa oss i initiativ för att skapa framtidens skola, vård och omsorg. Vi kommer också höra röster från politiker och tjänstemän om hur de ser på utvecklingen och hur vi skapar en smartare välfärd.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle